Деякі питання списання вартості несплачених обсягів природного газу
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Procedure, Regulation, Method, Typical Form, Act, Protocol, Registry, Decision on April 29, 2004550
Document 550-2004-п, valid, current version — Revision on February 15, 2006, on the basis - 147-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 квітня 2004 р. N 550
Київ
Деякі питання списання вартості
несплачених обсягів природного газу
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1433 ( 1433-2004-п ) від 28.10.2004
N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу комісію із списання вартості
несплачених обсягів природного газу у складі згідно з додатком. Надати право голові Міжвідомчої комісії із списання вартості
несплачених обсягів природного газу в разі потреби вносити зміни
до її складу. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1433 ( 1433-2004-п ) від 28.10.2004 )
2. Затвердити такі, що додаються:
Порядок списання вартості несплачених обсягів природного
газу;
Положення про Міжвідомчу комісію із списання вартості
несплачених обсягів природного газу.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
утворити у місячний строк регіональні комісії із списання вартості
несплачених обсягів природного газу за участю представників
Державного комітету з питань житлово-комунального господарства,
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", її дочірніх
компаній "Газ України", "Укртрансгаз", "Укргазвидобування",
відкритих акціонерних товариств "Укрнафта", "Київгаз", інших
товариств з газопостачання та газифікації, а також підприємств -
виробників теплової енергії та тепло- і водопостачання.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 37

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2004 р. N 550
СКЛАД
Міжвідомчої комісії із списання вартості
несплачених обсягів природного газу

Заступник Міністра - голова Комісії
палива та енергетики
МЯРКОВСЬКИЙ - заступник Міністра фінансів, Анатолій Іванович заступник голови Комісії
БІЛЯНСЬКИЙ - заступник Голови Держжитлокомунгоспу
Олександр Максимович
БЕРБЕНЕЦЬ - заступник начальника управління Володимир Миколайович Державного комітету з питань
житлово-комунального господарства
КАРПОВ - директор департаменту Державної Юрій Сергійович податкової адміністрації
КОВАЛКО - заступник голови правління Олександр Михайлович Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України"
КОЛБУШКІН - начальник департаменту НАК "Нафтогаз
Юрій Петрович України"
НОВІКОВ - начальник департаменту НАК "Нафтогаз
Арсеній Вікторович України"
ТЕЛИЧКО - начальник управління Мінфіну Костянтин Іванович
ШЕЛУДЧЕНКО - перший заступник голови правління НАК
Володимир Ілліч "Нафтогаз України"
( Склад із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1433
( 1433-2004-п ) від 28.10.2004, N 147 ( 147-2006-п ) від
15.02.2006 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2004 р. N 550
ПОРЯДОК
списання вартості несплачених обсягів
природного газу

1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 3 Закону
України "Про списання вартості несплачених обсягів природного
газу" ( 911-15 ) і визначає процедуру списання заборгованості за
спожитий природний газ та послуги з його транспортування, яка
виникла у період між датою споживання газу у 1995-1998 роках і
датою отримання коштів за нього і пов'язана з несвоєчасною та не в
повному обсязі сплатою з державного та місцевих бюджетів пільг,
субсидій, різниці в ціні природного газу і теплової енергії та
тепло- і водопостачання (за складовою газу) та послуг з
транспортування газу, несвоєчасним і не в повному обсязі
фінансуванням установ і організацій за рахунок коштів з державного
та місцевих бюджетів та із зміною курсу національної грошової
одиниці до долара США за цей період (далі - вартість несплачених
обсягів природного газу).
Учасниками процедури списання є Міжвідомча комісія та
регіональні комісії із списання вартості несплачених обсягів
природного газу, підприємства нафтогазового комплексу, у тому
числі газопостачальні підприємства, які здійснювали постачання
газу безпосередньо споживачам, і підприємства - виробники теплової
енергії та тепло- і водопостачання, зазначені у статті 2 Закону
України "Про списання вартості несплачених обсягів природного
газу" ( 911-15 ).
2. Несплачені обсяги природного газу розраховуються:
для газопостачальних підприємств (крім підприємств -
виробників теплової енергії та тепло- і водопостачання) - за
Методикою згідно з додатком 1 на підставі фактичних обсягів
спожитого природного газу відповідними категоріями споживачів з
урахуванням цін на природний газ, які діяли у відповідному
періоді, суми нарахованих пільг, субсидій, різниці в ціні між
тарифами на природний газ та послуги з його транспортування, а
також їх помісячного фінансування з державного та місцевих
бюджетів;
для підприємств - виробників теплової енергії та тепло-
і водопостачання - за Методикою згідно з додатком 2 на підставі
помісячних обсягів реалізованої ними товарної продукції і
затверджених тарифів на неї для різних категорій споживачів та за
складовими витрат з урахуванням суми нарахованих пільг, субсидій,
різниці між тарифами за спожиту населенням теплову енергію, на
послуги з тепло- і водопостачання, а також їх помісячного
фінансування з державного та місцевих бюджетів.
3. Підприємства нафтогазового комплексу і підприємства -
виробники теплової енергії та тепло- і водопостачання у місячний
строк з дня набрання чинності цим Порядком подають регіональним
комісіям із списання вартості несплачених обсягів природного газу
(далі - регіональні комісії) на затвердження узагальнені
розрахунки несплачених обсягів природного газу за формою згідно з
додатками 3 і 4.
Зазначені підприємства, які є постачальниками та споживачами
природного газу, подають на затвердження регіональним комісіям
акти списання заборгованості за формою згідно з додатком 5. Сума
дебіторсько-кредиторської заборгованості цих підприємств, яка
відповідає розрахованим несплаченим обсягам природного газу,
підлягає списанню в регістрах бухгалтерського обліку.
4. Підприємства нафтогазового комплексу і підприємства -
виробники теплової енергії та тепло- і водопостачання, які списали
кредиторську заборгованість відповідно до Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), повідомляють
підприємства, які є їх кредиторами, у письмовій формі про списану
кредиторську заборгованість, що відповідає розрахованим згідно з
пунктом 2 цього Порядку вартості та обсягам природного газу і була
відображена у балансі підприємств до моменту списання без
відновлення сум заборгованостей у бухгалтерському і податковому
обліку.
5. Газопостачальні підприємства і підприємства - виробники
теплової енергії та тепло- і водопостачання подають відповідним
регіональним комісіям узагальнені розрахунки несплачених обсягів
природного газу, акти списання заборгованості та в разі потреби
інші підтвердні документи. На підставі поданих документів
регіональні комісії погоджують визначені розрахунковим шляхом
обсяги природного газу, вартість яких підлягає списанню,
затверджують узагальнені розрахунки, акти списання заборгованості
і приймають відповідні рішення. Рішення регіональних комісій,
оформлені протоколами за формою згідно з додатком 6, разом із
затвердженими документами передаються НАК "Нафтогаз України".
Затверджені регіональними комісіями узагальнені розрахунки і
акти списання заборгованості не можуть бути підставою для
відшкодування вартості природного газу з державного та місцевих
бюджетів.
6. Підприємства, які є постачальниками природного газу та
теплової енергії кінцевим споживачам, за погодженням з НАК
"Нафтогаз України" готують проекти спільних рішень за формою
згідно з додатком 7, які підписуються підприємствами нафтогазового
комплексу, підприємствами - виробниками теплової енергії та тепло-
і водопостачання, що є учасниками такого списання. Спільні рішення
набирають чинності після їх підписання всіма учасниками. Одночасно
підприємства нафтогазового комплексу підписують акти списання
заборгованості за формою згідно з додатком 8.
7. НАК "Нафтогаз України" на підставі документів, зазначених
у пунктах 5 і 6 цього Порядку:
стосовно обсягів природного газу, несплаченого установами й
організаціями, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів,
державним та місцевими бюджетами в частині пільг, субсидій,
різниці в ціні між тарифами за спожитий населенням природний газ
його постачальникам, складає акт списання вартості несплачених
обсягів природного газу в рахунок та в межах раніше списаної
заборгованості з платежів до бюджету відповідно до статті 70
Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік"
( 2120-14 ) за формою згідно з додатком 9 для підприємства -
учасника спільного рішення, яке є останнім в ланцюгу такого
списання;
стосовно обсягів природного газу, несплаченого
підприємствами - виробниками теплової енергії та тепло- і
водопостачання його постачальникам, складає акт списання вартості
несплачених обсягів природного газу в рахунок списання
заборгованості підприємств, які входять до складу НАК "Нафтогаз
України", з платежів до бюджету, що підлягала розстроченню
відповідно до підпункту 18.1.2 статті 18 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) за станом на 1 січня
2001 р. і не сплачена на дату прийняття Закону України "Про
списання вартості несплачених обсягів природного газу" ( 911-15 ),
за формою згідно з додатком 10 для кожного підприємства, яке є
останнім в ланцюгу такого списання.
8. НАК "Нафтогаз України" готує проекти рішень Міжвідомчої
комісії із списання вартості несплачених обсягів природного газу
за формою згідно з додатком 11 та разом з документами, зазначеними
у пунктах 5, 6 і 7 цього Порядку, подає Міжвідомчій комісії, яка
приймає рішення про списання відповідних несплачених обсягів
природного газу і затверджує акти, зазначені у пункті 7 цього
Порядку.
На підставі рішень Міжвідомчої комісії підприємства
нафтогазового комплексу і підприємства - виробники теплової
енергії та тепло- і водопостачання списують у регістрах
бухгалтерського обліку суми дебіторсько-кредиторської
заборгованості, яка відповідає вартості несплачених обсягів
природного газу.
9. Затверджені Міжвідомчою комісією акти, зазначені в абзаці
другому пункту 7 цього Порядку, є підставою для віднесення
підприємствами нафтогазового комплексу вартості несплачених
обсягів природного газу до збитків.
10. Затверджені Міжвідомчою комісією акти, зазначені в абзаці
третьому пункту 7 цього Порядку, є підставою для прийняття
органами державної податкової служби рішення про списання
заборгованості НАК "Нафтогаз України" та підприємств, які входять
до її складу, з платежів до бюджету з одночасним коригуванням
відповідних сум пені та штрафних санкцій.

Додаток 1
до Порядку
МЕТОДИКА
розрахунку несплачених обсягів природного газу для
підприємств нафтогазового комплексу, які здійснювали
його постачання безпосередньо споживачам (крім
підприємств - виробників теплової енергії та
тепло- і водопостачання)

1. Ця Методика визначає механізм розрахунку обсягів
природного газу, несплачених внаслідок несвоєчасної або не в
повному обсязі оплати з державного та місцевих бюджетів спожитого
природного газу, поставленого підприємствами нафтогазового
комплексу безпосередньо споживачам (крім підприємств - виробників
теплової енергії та тепло- і водопостачання) (далі -
газопостачальні підприємства).
2. Несплачені обсяги природного газу визначаються з
урахуванням цін та витрат на транспортування і споживання газу.
3. Обсяг спожитого населенням природного газу, оплата якого
здійснюється за рахунок пільг та субсидій, розраховується у такій
послідовності:
а) вартість загального обсягу спожитого протягом місяця
природного газу на даний момент визначається за формулою:
V = Q х C,
де Q - обсяг спожитого кожною категорією населення природного
газу в куб. метрах;
C - ціна (за показаннями лічильників газу або згідно з
нормами споживання в гривнях);
V - вартість спожитого природного газу в гривнях;
б) коефіцієнт оплати пільг (субсидій) визначається з
урахуванням вартості природного газу в гривнях, спожитого
категоріями населення, що мали пільги та нараховані субсидії на
його оплату, за такими формулами:
К(1)= W(1) : V,
де К(1) - коефіцієнт для визначення частини природного газу в
його загальному обсязі, яка повинна бути сплаченою за рахунок
фінансування пільг з державного та місцевих бюджетів;
W(1) - сума пільг для населення, що відповідає вартості
обсягу природного газу, який повинен бути сплачений за рахунок
фінансування зазначених пільг з державного та місцевих бюджетів;
К(2) = W(2) : V,
де К(2) - коефіцієнт для визначення частини природного газу в
його загальному обсязі, яка повинна бути сплаченою за рахунок
фінансування субсидій з державного та місцевих бюджетів;
W(2) - сума субсидій для населення, що відповідає вартості
обсягу природного газу, який повинен бути сплачений за рахунок
фінансування зазначених субсидій з державного та місцевих
бюджетів;
в) обсяг спожитого населенням природного газу, який повинен
бути сплачений за рахунок фінансування з державного та місцевих
бюджетів пільг та субсидій, розраховується за такими формулами:
Q(1) = Q х К(1),
де Q(1) - обсяг газу, який повинен бути сплачений за рахунок
фінансування пільг;
Q(2) = Q х К(2),
де Q(2) - обсяг газу, який повинен бути сплачений за рахунок
фінансування субсидій.
Різниця в ціні між тарифами на природний газ для населення
(між доларовим еквівалентом оптової ціни та регульованої
роздрібної ціни для населення) визначається з урахуванням
загального обсягу природного газу, спожитого населенням.
4. Обсяги спожитого населенням, але не сплаченого природного
газу, розраховуються на підставі даних:
реєстру обсягів природного газу, спожитого категоріями
населення, які мали пільги з оплати, отримували відповідні
субсидії, та загальних обсягів спожитого населенням природного
газу, сума різниці в ціні між тарифами на який підлягала
фінансуванню з державного та місцевих бюджетів, за формою згідно з
додатком 1;
реєстру обсягів природного газу, спожитого установами та
організаціями, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів,
за формою згідно з додатком 2;
реєстру проведеної оплати за рахунок фінансування з
державного та місцевих бюджетів пільг, субсидій, різниці в ціні
між тарифами на природний газ для населення за формою згідно з
додатком 3;
реєстру проведеної оплати природного газу, спожитого
установами й організаціями, що фінансуються з державного та
місцевих бюджетів, за формою згідно з додатком 4.
5. Після складення зазначених у пункті 4 цієї Методики
реєстрів розраховується вартість обсягів природного газу,
спожитого окремими категоріями населення, у гривнях за діючими
цінами. Крім того, вартість цих обсягів у доларах США обчислюється
як відношення суми в гривнях до курсу долара США, встановленого
Національним банком на останній день місяця, в якому отримано
певні обсяги природного газу.
6. На підставі даних про обсяги фактичного фінансування з
державного та місцевих бюджетів за місяцями та роками, діючу ціну
на природний газ, отриманий від газопостачального підприємства, з
урахуванням вартості послуг з його транспортування, проводиться
розрахунок обсягів газу, сплачених за рахунок фінансування з
державного та місцевих бюджетів пільг, субсидій, різниці в ціні
між тарифами на природний газ для населення. Ці обсяги
визначаються як відношення сум фактичного фінансування в гривнях у
відповідному місяці до вартості природного газу в доларах США та
курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком на
останній день місяця, в якому здійснено фінансування з державного
та місцевих бюджетів.
7. На підставі розрахунку, проведеного згідно з пунктом 6
цієї Методики, складаються:
довідка про несплату обсягів природного газу внаслідок
несвоєчасної та не в повному обсязі оплати з державного та
місцевих бюджетів пільг, субсидій, різниці в ціні між тарифами на
природний газ та послуги з його транспортування для населення за
формою згідно з додатком 5;
довідка про несплату обсягів природного газу внаслідок
несвоєчасної та не в повному обсязі оплати установами та
організаціями, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів,
за формою згідно з додатком 6.
Зазначені у довідках відомості про несплачені обсяги
природного газу використовуються для проведення узагальнюючих
розрахунків несплачених обсягів природного газу.
8. У разі коли природний газ для населення, установ і
організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів,
отримувало одне підприємство (житлово-експлуатаційні контори
тощо), а постачальником цього газу для такого підприємства за
діючими цінами в гривнях було інше (газопостачальне підприємство),
розрахунки, які стосуються бюджетного фінансування, проводяться
підприємством, що безпосередньо постачало газ споживачам, а
несплачені обсяги природного газу визначаються підприємством, що
передавало газ цьому підприємству.
9. Списання витрат газопостачальних підприємств на послуги з
транспортування природного газу здійснюється в рахунок списання
заборгованості перед газотранспортним підприємством в межах діючих
тарифів на послуги з транспортування такого газу.
Приклад розрахунку
Вихідні дані
1. Підприємство нафтогазового комплексу передало
газопостачальному підприємству природний газ за ціною 60 доларів
США за 1 тис. куб. метрів (без урахування вартості послуг з
транспортування газу). Згідно з тарифами, які діяли у 1998 році,
газопостачальне підприємство відпускало газ за граничною оптовою
ціною для потреб населення та установ і організацій, що
фінансуються з державного та місцевих бюджетів, 66 доларів США за
1 тис. куб. метрів з урахуванням вартості транспортних послуг
такого підприємства. Тариф на послуги з транспортування
1 тис. куб. метрів природного газу для споживачів України
становив: для газопостачальних підприємств - 5,34 долара США, для
газотранспортних і газовидобувних підприємств АТ "Укргазпром" -
8,72 долара США. У тарифі на послуги з транспортування природного
газу враховано компенсацію виробничих витрат, у тому числі
придбання природного газу для технологічних потреб.
Згідно з умовами договорів, за якими передавався природний
газ, вартість газу встановлювалася в доларах США, а розрахунки
здійснювалися в гривнях за курсом, встановленим Національним
банком на день зарахування коштів на рахунок постачальника
природного газу.
2. Газопостачальні підприємства отримували природний газ для
забезпечення населення, установ і організацій, що фінансуються з
державного та місцевих бюджетів, у тому числі для категорій
населення, які мали пільги з його оплати й отримували відповідні
субсидії, та передавали газ кінцевому споживачу за ціною
130 гривень за 1 тис. куб. метрів (з урахуванням тарифу на послуги
з транспортування), яка була встановлена для даної категорії
споживачів на момент споживання.
3. Обсяги природного газу, спожитого населенням, становили:
в січні - 7 695 тис. куб. метрів;
в лютому - 7 695 тис. куб. метрів.
4. Фінансування зазначених категорій споживачів відбулося за
рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, у
таких періодах:
за газ, спожитий у січні, фінансування проведено своєчасно
протягом поточного місяця;
за газ, спожитий у лютому, фінансування проведено
несвоєчасно, у грудні поточного року.
Розрахунок
Визначення обсягу газу, який повинен бути сплачений за
рахунок наданих населенню пільг, здійснюється в такій
послідовності.
Визначається вартість спожитого населенням газу за діючою
ціною 130 гривень за 1 тис. куб. метрів:
7 695 тис. куб. метрів х 130 гривень = 1 000 350 гривень.
Нараховані пільги населенню, встановлені відповідними
законами, становили 200 000 гривень. Визначається коефіцієнт
оплати для пільгових категорій населення:
200 000 гривень : 1 000 350 гривень = 0,2.
Визначається обсяг газу, який повинен бути сплачений за
рахунок фінансування пільгових категорій населення з бюджету
відповідного рівня:
7 695 тис. куб. метрів х 0,2 = 1 539 тис. куб. метрів.
Обсяги та вартість переданого газу
наведено в таблиці 1.
Таблиця 1 ------------------------------------------------------------------ Рік, | Вид |Обсяг |Ціна 1 тис. куб. метрів| Вартість місяць,|бюджетного|газу, | газу | в якому| фінансу- | тис. |-----------------------+---------------- отрима-| вання | куб. |гри- | курс |доларів|гривень| в но газ | |метрів|вень | долара | США |(гр.3 х|доларах | | | | США до |(гр.4 :| гр.4) | США | | | |гривні на| гр.5) | | (гр.3 х | | | |останній | | | гр.6) | | | | день | | | | | | | місяця, | | | | | | | в якому | | | | | | | отримано| | | | | | | газ | | | -------+----------+------+-----+---------+-------+-------+-------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ------------------------------------------------------------------ 1998 р.
Січень фінансу- 1539 130 1,8 72,2 200 000 111 111
вання
пільг з
бюджету
Лютий фінансу- 1539 130 1,9 68,4 200 000 105 268
вання
пільг з
бюджету
... ...
Грудень
... _______________
Разом за рік 3078 х х х 400 000 216 379
Сплачений обсяг природного газу з урахуванням
коливання курсу долара США до гривні наведено
у таблиці 2.
Таблиця 2 ------------------------------------------------------------------ Рік, | Вид | Сума | Курс | Ціна | Сума |Сплаче- |Неспла- місяць | бюджет-| плате-|долара |1 тис. |платежу,| ний | чений в якому| ного | жу, |США до | куб. |доларів | обсяг | обсяг здійс- |фінансу-| гри- |гривні |метрів | США | газу, | газу, нено | вання | вень | на | газу, |(гр.3 : | тис. | тис. оплату | | (гр.7 |остан- |доларів| гр.4) | куб. | куб. | |табл.1)| ній | США | | метрів | метрів | | | день | (гр.6 | |(гр.6 : | (гр.3 | | |місяця,|табл.1)| | гр.5) |табл.1- | | |в якому| | | | гр.7 | | | здійс-| | | |табл.1) | | | нено | | | | | | |оплату | | | | -------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ------------------------------------------------------------------ 1998 р.
Січень фінансу- 200000 1,8 72,2 111 111 1 539
вання
пільг з
бюджету
... ...
Грудень фінансу- 200000 3,427 68,4 58 360 853,22 685,78
вання
пільг з
бюджету
... _______________
Разом за рік 400000 х х 169 471 2 392 685,78
За газ, спожитий у січні, фінансування пільг здійснено
своєчасно протягом поточного місяця в сумі 200 000 гривень, курс
долара США до гривні становив 1,8. Таким чином, сума сплаченого
обсягу газу становить 111 111 доларів США (200 000 : 1,8).
Виходячи з ціни газу 72,2 долара США за 1 тис. куб. метрів
сплачений обсяг газу становить 1539 тис. куб. метрів
(111 111 : 72,2).
За газ, спожитий у лютому, фінансування пільг здійснено
несвоєчасно - в грудні поточного року, але в грудні курс долара
США до гривні становив 3,427. Таким чином, сума сплаченого обсягу
газу становить 58 360 доларів США (200 000 : 3,427). Виходячи з
ціни газу 68,4 долара США за 1 тис. куб. метрів сплачений обсяг
газу становить 853,22 тис. куб. метрів (58 360 : 68,4). Тобто
несплачений обсяг спожитого газу становить 685,78 тис. куб. метрів
(1 539 - 853,22). Відшкодування вартості придбання газу та витрат
на послуги з його транспортування відбувалося за рахунок
пропорційного розподілу коштів, отриманих на рахунок
газопостачальної організації.
Розподіл коштів, отриманих за спожитий та сплачений у січні
газ (111 111 доларів США), відбувся таким чином:
постачальнику газу (ціна - 60 доларів США за 1 тис. куб.
метрів) - 90 017,01 долара США (111 111 : 74,06 х 60, де 74,06 =
60 + 5,34 + 8,72);
газопостачальному підприємству (організації) (тариф -
5,34 долара США за 1 тис. куб. метрів) - 8 011,51 долара США
(111 111 : 74,06 х 5,34);
газотранспортним і газовидобувним підприємствам АТ
"Укргазпром" (тариф - 8,72 долара США за 1 тис. куб. метрів) -
13 082,47 долара США (111 111 : 74,06 х 8,72).
Розподіл коштів, отриманих за газ, спожитий у лютому, а
сплачений у грудні (58 360 доларів США), відбувся таким чином:
постачальнику газу (ціна - 60 доларів США за 1 тис. куб.
метрів) - 47 280,58 долара США;
газопостачальній організації (тариф - 5,34 долара США за
1 тис. куб. метрів) - 4 207,97 долара США;
газотранспортним і газовидобувним підприємствам АТ
"Укргазпром" (тариф - 8,72 долара США за 1 тис. куб. метрів) -
6 871,44 долара США.

Зразок Додаток 1
до Методики розрахунку несплачених
обсягів природного газу для
підприємств нафтогазового комплексу,
які здійснювали його постачання
безпосередньо споживачам (крім
підприємств - виробників теплової
енергії та тепло- і водопостачання)
РЕЄСТР
обсягів природного газу, спожитого категоріями
населення, які мали пільги щодо його оплати,
отримували субсидії, та загальних обсягів
спожитого населенням природного газу, сума
різниці в ціні між тарифами за який підлягала
фінансуванню з державного та місцевих бюджетів
_________________________________________
(найменування підприємства)
------------------------------------------------------------------ Рік, | |Обсяг | Ціна 1 тис. куб. | Вартість місяць, | Категорія |спожи-| метрів газу | в якому | споживання | того |---------------------+--------------- спожито | | газу,|гри-| курс |доларів|гривень|доларів газ | | тис. |вень| гривні | США | | США | | куб. | | до | | | | |метрів| | долара | | | | | | | США на | | | | | | |останній| | | | | | | день | | | | | | | місяця,| | | | | | |в якому | | | | | | |отримано| | | | | | | газ | | | --------+------------+------+----+--------+-------+-------+------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ------------------------------------------------------------------ 1995
Січень усього
у тому
числі:
пільги
субсидії
населення*
Лютий усього
у тому
числі:
пільги
субсидії
населення* ... ...
Грудень ...
Усього
за рік
1996 ...
...
1997 ...
...
1998 ...
... _______________
* У графах 4 і 6 зазначається різниця в ціні між тарифами за
спожитий населенням природний газ, у графах 7 і 8 - розрахована
сума різниці в ціні між тарифами, яка підлягала фінансуванню з
бюджетів.

Керівник ___________________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ___________________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Зразок Додаток 2
до Методики розрахунку несплачених
обсягів природного газу для підприємств
нафтогазового комплексу, які здійснювали
його постачання безпосередньо споживачам
(крім підприємств - виробників теплової
енергії та тепло- і водопостачання)
РЕЄСТР
обсягів природного газу, спожитого установами
й організаціями, що фінансуються з державного
та місцевих бюджетів
_________________________________________
(найменування підприємства)
------------------------------------------------------------------ Рік, | Договір на |Обсяг | Ціна 1 тис. куб. | Вартість місяць,| постачання |спожи-| метрів газу | в якому|-------------| того |---------------------+--------------- спожито|номер | дата | газу,|гри-| курс |доларів|гривень|доларів газ | | | тис. |вень| гривні | США | | США | | | куб. | | до | | | | | |метрів| | долара | | | | | | | | США на | | | | | | | |останній| | | | | | | | день | | | | | | | | місяця,| | | | | | | |в якому | | | | | | | |отримано| | | | | | | | газ | | | -------+------+------+------+----+--------+-------+-------+------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ------------------------------------------------------------------ 1995
Січень
Лютий
...
Грудень ______
Усього
за рік
1996
...
1997
...
1998
...

Керівник ___________________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ___________________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Зразок Додаток 3
до Методики розрахунку несплачених
обсягів природного газу для
підприємств нафтогазового комплексу,
які здійснювали його постачання
безпосередньо споживачам (крім
підприємств - виробників теплової
енергії та тепло- і водопостачання)
РЕЄСТР
проведеної оплати в частині фінансування з державного
та місцевого бюджетів пільг, субсидій і різниці в ціні
між тарифами за спожитий населенням природний газ
_________________________________________
(найменування підприємства)
------------------------------------------------------------------ Рік, | Вид | Сума | Курс | Сума | Сплачений місяць, | фінансування |платежу,| гривні | платежу, |обсяг газу, в якому | |гривень | до |доларів США| тис. куб. здійсне-| | | долара | (гр.3 : | метрів но | | | США на | гр.4) | (гр.5 : фінансу-| | |останній | | гр.6 вання | | | день | |додатка 1) | | | місяця, | | | | |в якому | | | | |проведено| | | | | оплату | | --------+--------------+--------+---------+-----------+----------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ------------------------------------------------------------------ 1995
Січень усього
у тому
числі:
пільги
субсидії
різниці в ціні
між тарифами
Лютий усього
у тому
числі:
пільги
субсидії
різниці в ціні
між тарифами ... ...
Грудень ... ______
Усього ...
за рік
1996 ...
...
1997 ...
1998 ...
...

Керівник ___________________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ___________________ ______________________

Зразок Додаток 4
до Методики розрахунку несплачених
обсягів природного газу для
підприємств нафтогазового комплексу,
які здійснювали його постачання
безпосередньо споживачам (крім
підприємств - виробників теплової
енергії та тепло- і водопостачання)
РЕЄСТР
проведеної оплати спожитого природного газу установами
й організаціями, що фінансуються з державного та
місцевих бюджетів
_________________________________________
(найменування підприємства)
------------------------------------------------------------------ Рік, | Договір на | Сума | Курс | Сума | Сплачений місяць, | постачання |платежу,| гривні | платежу, |обсяг газу, в якому |--------------|гривень | до |доларів США| тис. куб. здійсне-| номер | дата | | долара | (гр.4 : | метрів но | | | | США на | гр.5) | (гр.6 : фінансу-| | | |останній | | гр.7 вання | | | | день | |додатка 2) | | | | місяця, | | | | | |в якому | | | | | |проведено| | | | | | оплату | | --------+-------+------+--------+---------+-----------+----------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ------------------------------------------------------------------ 1995
Січень
Лютий
...
Грудень ______
Усього
за рік
1996
...
1997
...
1998
...

Керівник ___________________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ___________________ ______________________

Зразок Додаток 5
до Методики розрахунку несплачених
обсягів природного газу для
підприємств нафтогазового комплексу,
які здійснювали його постачання
безпосередньо споживачам (крім
підприємств - виробників теплової
енергії та тепло- і водопостачання)
ДОВІДКА
про несплату обсягів природного газу внаслідок
несвоєчасної та не в повному обсязі оплати державним
та місцевими бюджетами пільг, субсидій і різниці в
ціні між тарифами за спожитий населенням
природний газ та послуги з його транспортування
за станом на ___ _______________ 200__ р.
_________________________________________
(найменування підприємства)
--------------------------------------------------------------------- Рік, | Вид | Отримано газу | Проведено |Неспла- місяць, | фінансу- | | фінансування | чені в якому | вання |--------------------+--------------------|обсяги отримано| |обсяг,| вартість |обсяг,| сума |природ- природ- | | тис. |-------------| тис. |-------------| ного ний газ | | куб. |дола- | гри- | куб. |дола- | гри- | газу, та про- | |метрів| рів | вень |метрів| рів | вень | тис. ведено | |(гр.3 | США |(гр.7 |(гр.6 | США |(гр.3 | куб. фінансу-| |додат-|(гр.8 |додат-|додат-|(гр.5 |додат-|метрів вання | |ка 1) |додат-|ка 1) |ка 3) |додат-|ка 3) |(гр.3 - | | |ка 1) | | |ка 3) | |гр.6) --------+----------+------+------+------+------+------+------+------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 --------------------------------------------------------------------- 1995
Січень усього:
у тому
числі:
пільги
субсидії
різниці в
ціні між
тарифами
Лютий усього
у тому
числі:
пільги
субсидії
різниці в
ціні між
тарифами ... ...
Грудень ... ______
Усього ...
за рік
1996 ...
...
1997 ...
...
1998 ...
...

Керівник ___________________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ___________________ ______________________

Зразок Додаток 6
до Методики розрахунку несплачених
обсягів природного газу для
підприємств нафтогазового комплексу,
які здійснювали його постачання
безпосередньо споживачам (крім
підприємств - виробників теплової
енергії та тепло- і водопостачання)
ДОВІДКА
про несплату обсягів природного газу внаслідок
несвоєчасної та не в повному обсязі оплати
установами й організаціями, що фінансуються з
державного та місцевих бюджетів
за станом на ___ _______________ 200__ р.
_________________________________________
(найменування підприємства)
--------------------------------------------------------------------- Рік, |Договір на| Отримано газу | Проведено |Неспла- місяць, |постачання| | фінансування | чені в якому |----------+--------------------+--------------------|обсяги отримано|номер|дата|обсяг,| вартість |обсяг,| сума |природ- природ- | | | тис. |-------------| тис. |-------------| ного ний газ | | | куб. |дола- | гри- | куб. |дола- | гри- | газу, та про- | | |метрів| рів | вень |метрів| рів | вень | тис. ведено | | |(гр.4 | США |(гр.8 |(гр.7 | США |(гр.3 | куб. фінансу-| | |додат-|(гр.9 |додат-|додат-|(гр.6 |додат-|метрів вання | | |ка 2) |додат-|ка 2) |ка 4) |додат-|ка 4) |(гр.4 - | | | |ка 2) | | |ка 4) | |гр.7) --------+-----+----+------+------+------+------+------+------+------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 --------------------------------------------------------------------- 1995
Січень
Лютий
...
Грудень ______
Усього
за рік
1996
...
1997
...
1998
...

Керівник ___________________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ___________________ ______________________

Додаток 2
до Порядку
МЕТОДИКА
розрахунку несплачених обсягів природного газу
для підприємств - виробників теплової енергії та
тепло- і водопостачання, які споживали природний
газ та надавали послуги з тепло- і водопостачання
безпосереднім споживачам або виробляли теплову
енергію для продажу тепло- і водопостачальним
підприємствам

1. Ця Методика визначає механізм розрахунку несплачених у
зв'язку з несвоєчасним та не в повному обсязі фінансуванням з
державного та місцевих бюджетів обсягів природного газу та послуг
з його транспортування для підприємств - споживачів природного
газу, які надавали послуги з тепло- і водопостачання безпосереднім
споживачам або виробляли теплову енергію для її продажу тепло- і
водопостачальним підприємствам (далі - тепло- і водопостачальні
підприємства) у період 1995-1998 років, та визначення сум
дебіторської заборгованості перед підприємствами - постачальниками
природного газу (далі - газопостачальні підприємства) і
підприємствами, які надавали послуги з його транспортування, що
підлягають списанню.
2. Підприємства - виробники теплової енергії та тепло- і
водопостачання, які надавали послуги з тепло- і водопостачання
безпосереднім споживачам - населенню, установам і організаціям, що
фінансуються з державного та місцевих бюджетів (далі - бюджетні
установи і організації), подають регіональним комісіям із списання
вартості несплачених обсягів природного газу розрахунки
несплачених обсягів природного газу та послуг з його
транспортування разом з такими документами:
звітом про реалізацію теплової енергії за місяць відповідного
року;
журналом-ордером N 6 за місяць відповідного року, а в разі
його відсутності - даними інвентаризації дебіторсько-кредиторської
заборгованості за останній період;
довідкою про суми нарахованих пільг та субсидій за місяць
відповідного року, підтвердженою відповідним фінансовим органом;
довідкою про фактичне фінансування пільг та субсидій за
роками та місяцями, підтвердженою відповідним фінансовим органом;
калькуляцією фактичної собівартості 1 Гкал теплової енергії
для підприємства в натуральних і вартісних показниках за місяць
відповідного року;
довідкою про зменшення тарифів на послуги з тепло- і
водопостачання за місяць відповідного року або за останній період
разом із рішеннями відповідних місцевих органів виконавчої влади
або органів місцевого самоврядування.
Підприємства - виробники теплової енергії, які здійснювали її
продаж тепло- і водопостачальним підприємствам, подають документи
згідно із зазначеним переліком, крім довідок про суми нарахованих
пільг та субсидій і їх фактичне фінансування.
3. На підставі даних калькуляції собівартості 1 Гкал теплової
енергії для підприємства - виробника теплової енергії за місяць
відповідного року проводиться розрахунок складової природного газу
з урахуванням вартості його транспортування у тарифах на послуги з
тепло- і водопостачання, яка визначається як відношення суми
витрат на природний газ та вартості його транспортування до
відпускного тарифу для населення.
4. На підставі даних калькуляції собівартості 1 Гкал теплової
енергії для підприємства - виробника теплової енергії за місяць
відповідного року та довідки про зменшення тарифу на послуги з
тепло- і водопостачання за рішеннями відповідних місцевих органів
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування
розраховується вартість природного газу з урахуванням вартості
його транспортування в різниці між тарифами на послуги з тепло- і
водопостачання для населення, яка підлягала фінансуванню з
місцевих бюджетів. Ця вартість визначається як добуток суми
різниці між тарифами на теплову енергію, спожиту населенням, і
складової природного газу з урахуванням вартості його
транспортування (далі - складова природного газу) у тарифах на
послуги з тепло- і водопостачання для населення.
У разі зменшення тарифів на послуги з тепло- і водопостачання
для бюджетних установ і організацій за рішеннями місцевих органів
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування визначається
складова природного газу в тарифах на послуги з тепло- і
водопостачання для бюджетних установ і організацій та на підставі
отриманих даних розраховується вартість природного газу з
урахуванням вартості його транспортування (далі - вартість
природного газу) в різниці між зазначеними тарифами, яка підлягала
фінансуванню з місцевих бюджетів.
5. На підставі сум нарахованих пільг та субсидій на теплову
енергію для відповідних категорій населення та вартості товарної
продукції за місяць відповідного року проводиться розрахунок
вартості природного газу в сумах нарахованих пільг та субсидій, що
підлягали фінансуванню з державного та місцевих бюджетів. Ця
вартість визначається як добуток суми нарахованих пільг та
субсидій за спожиту теплову енергію і складової природного газу в
тарифах на послуги з тепло- і водопостачання для населення.
6. На підставі даних про вартість природного газу в сумах
нарахованих пільг та субсидій і даних про курс гривні до долара
США, встановлений Національним банком на останній день місяця
відповідного року, діючу відпускну ціну на природний газ (з
урахуванням вартості його транспортування), отриманий від
газопостачальних підприємств, проводиться розрахунок обсягів
природного газу, які повинні бути оплачені цим підприємствам з
державного та місцевих бюджетів шляхом фінансування пільг,
субсидій, різниці між тарифами на послуги з тепло- і
водопостачання для населення. Ці обсяги визначаються як відношення
розрахункової вартості природного газу в сумах нарахованих пільг,
субсидій, різниці між тарифами на послуги з тепло- і
водопостачання, що спожиті населенням за місяць відповідного року,
до відпускної ціни природного газу в доларах США для тепло- і
водопостачальних підприємств та курсу гривні до долара США,
встановленого Національним банком на останній день місяця, в якому
отримано природний газ від газопостачального підприємства.
7. На підставі даних про обсяги фактичного фінансування з
державного та місцевих бюджетів за місяцями та роками, діючі ціни
на природний газ (з урахуванням вартості його транспортування),
отриманий від газопостачальних підприємств, проводиться визначення
обсягів природного газу, сплачених за рахунок профінансованих
пільг, субсидій, різниці між тарифами на послуги з тепло- і
водопостачання для населення. Ці обсяги визначаються як відношення
сум фактичного фінансування з державного та місцевих бюджетів у
місяці відповідного року до відпускної ціни природного газу в
доларах США та курсу гривні до долара США, встановленого
Національним банком на останній день місяця, в якому здійснювалося
таке фінансування.
8. Несплачені обсяги природного газу визначаються як різниця
між обсягами природного газу, що підлягали сплаті газопостачальним
підприємствам за рахунок фінансування з державного та місцевих
бюджетів пільг, субсидій, різниці між тарифами на послуги з тепло-
і водопостачання, та обсягами природного газу, фактично сплаченими
за рахунок такого фінансування.
9. У разі коли природний газ та послуги з його
транспортування для виробництва теплової енергії отримувало одне
підприємство, а постачання теплової енергії здійснювало інше,
розрахунки проводяться із застосуванням складової придбаного тепла
в тарифі на послуги з тепло- і водопостачання. При цьому
розрахунки, що стосуються фінансування з державного та місцевих
бюджетів, проводяться підприємством - теплопостачальником, а
несплачені обсяги природного газу визначаються підприємством -
виробником теплової енергії.
Приклад розрахунку
Вихідні дані
Відпускна ціна 1 тис. куб. метрів природного газу для
підприємства - теплопостачальника - 80 доларів США.
Таблиця 1
Вартість товарної продукції, реалізованої
в січні 1998 року
------------------------------------------------------------------ Категорія споживачів | Вартість, гривень ------------------------------------------------------------------ Населення, усього 111 715
у тому числі:
населення, якому не надавались пільги 41 700
та не нараховувались субсидії
населення, якому надано пільги 36 400
населення, якому нараховано субсидії 33 615
Бюджетні установи й організації 8 174
Інші споживачі 10 680 _______________
Усього 130 569
Таблиця 2
Калькуляція собівартості 1 Гкал теплової енергії,
виробленої підприємством за січень 1998 року
I. Натуральні показники
1. Вироблено теплової енергії, - 2 699,672 Гкал
усього
2. ..........
3. Корисний відпуск тепла, усього - 2 229,518 Гкал
у тому числі для:
населення - 1970,258 Гкал
бюджетних установ і - 125,760 Гкал організацій
інших споживачів - 133,500 Гкал
II. Вартісні показники
(гривень) ------------------------------------------------------------------------- Найменування |Загаль-| | У тому числі для: |на сума| Сума |------------------------------------------ | | на | населення | бюджетних | інших | |1 Гкал| | установ і | споживачів | | | |організацій | | | |--------------+-------------+------------- | | |усього | на |усього| на |усього| на | | | |1 Гкал| |1 Гкал| |1 Гкал ---------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ------------------------------------------------------------------------- 1. Витрати,
усього
у тому числі:
матеріали 1 340 0,6 1 184 0,6 76 0,6 80 0,6
паливо, усього 72 044 32,31 62 027 31,4 3 959 31,49 6 058 45,38
у тому числі:
природний газ 46 340 20,78 39 312 19,95 2 509 19,95 4 519 33,85
дизельне 284 0,13 251 0,13 16 0,13 17 0,13 паливо
транспортування 12 710 5,7 11 232 5,7 717 5,7 761 5,7 природного газу
електрична ... ... ... ... ... ... ... ... енергія
вода ... ... ... ... ... ... ... ... технологічна
фонд оплати ... ... ... ... ... ... ... ... праці
нарахування на ... ... ... ... ... ... ... ... фонд оплати
праці
2. Витрати 107 201 48,08 93 096 47,25 5 942 47,25 8 163 61,15 із собівартості
3. 1 607 0,72 - - 870 6,92 737 5,52 Рентабельність
до власних
витрат
4. Відпускний 108 808 48,8 93 096 47,25 6 812 54,17 8 900 66,67 тариф
5. ПДВ, 20 21 761 9,76 18 619 9,45 1 362 10,83 1 780 13,33 відсотків
6. Відпускний 130 569 58,56 111 715 56,7 8 174 65 10 680 80 тариф з
урахуванням ПДВ
Таблиця 3
Фінансування пільг та субсидій з державного
та місцевих бюджетів
(гривень) ------------------------------------------------------------------ Рік, | Сума |Профінансовано з державного та місцевих бюджетів місяць,| нарахо- |------------------------------------------------ в якому| ваних | 1998 | 1999 нарахо-| пільг/ |----------------------+------------------------- вано |субсидій |сі- |лютий|...|грудень|сі- |лютий|...| грудень пільги/| |чень| | | |чень| | | субси- | | | | | | | | | дії | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ 1998 19 761,56 - - - - - - - 19 761,56
Січень 18 249,58 - - - - - - - 18 249,58
Розрахунок
1. На підставі даних таблиці 2 (графа 5) розраховується
складова природного газу в тарифі на теплопостачання для
населення:
(19,95 + 5,7) : 47,25 х 100 % = 54,29 %,
де 19,95 - витрати на газ у загальній собівартості
виробництва 1 Гкал тепла;
5,7 - витрати на транспортування газу в загальній
собівартості виробництва 1 Гкал тепла;
47,25 - відпускний тариф на 1 Гкал теплової енергії.
2. На підставі даних таблиці 1 та складової природного газу в
тарифі на послуги з тепло- і водопостачання розраховується
вартість природного газу в сумі нарахованих за місяць пільг,
субсидій, що підлягали відшкодуванню з державного та місцевих
бюджетів:
населення, усього -
111 715 х 54,29 % = 60 650,07 гривні,
у тому числі:
населення, якому не надавались пільги та не нараховувались
субсидії, -
41 700 х 54,29 % = 22 638,93 гривні;
населення, якому надано пільги, -
36 400 х 54,29 % = 19 761,56 гривні;
населення, якому нараховано субсидії, -
33 615 х 54,29 % = 18 249,58 гривні.
3. Розрахунок обсягів природного газу (з урахуванням вартості
його транспортування), які повинні бути відшкодованими
газопостачальним підприємствам за рахунок фінансування з
державного та місцевих бюджетів пільг, субсидій:
за рахунок фінансування пільг -
19 761,56 : 1,9297 : 80 = 128,009 тис. куб. метрів;
за рахунок фінансування субсидій -
18 249,58 : 1,9297 : 80 = 118,215 тис. куб. метрів,
де 19 761,56 та 18 249,58 - розрахункова вартість природного
газу в сумах нарахованих за місяць пільг, субсидій;
1,9297 - курс гривні до долара США на 31 січня 1998 р.;
80 - відпускна ціна в доларах США 1 тис. куб. метрів
природного газу з урахуванням вартості його транспортування для
підприємства - теплопостачальника.
4. На підставі даних таблиці 3 розраховуються обсяги
природного газу, сплачені газопостачальному підприємству за
рахунок фактичного фінансування з державного та місцевих бюджетів:
за рахунок фактичного фінансування пільг -
19761,56 : 5,2163 : 80 = 47,355 тис. куб. метрів;
за рахунок фактичного фінансування субсидій -
18 249,58 : 5,2163 : 80 = 43,732 тис. куб. метрів;
де 19761,56 та 18 249,58 - фактичне фінансування з бюджету в
грудні 1999 р.;
5,2163 - курс гривні до долара США на 31 грудня 1999 р.;
80 - відпускна ціна в доларах США 1 тис. куб. метрів
природного газу з урахуванням вартості його транспортування для
підприємства - теплопостачальника.
5. Розрахунок несплачених обсягів природного газу:
за рахунок несвоєчасного та не в повному обсязі фінансування
пільг з державного та місцевих бюджетів -
128,009 - 47,355 = 80,654 тис. куб. метрів;
за рахунок несвоєчасного та не в повному обсязі фінансування
субсидій з державного та місцевих бюджетів -
118,215 - 43,732 = 74,483 тис. куб. метрів.

Зразок Додаток 3
до Порядку
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням регіональної комісії
(протокол від ___ __________ 200__ р. N )
УЗАГАЛЬНЕНИЙ РОЗРАХУНОК
несплачених обсягів природного газу, пов'язаних
з несвоєчасною або не в повному обсязі сплатою
державним та місцевими бюджетами пільг, субсидій,
різниці в ціні між тарифами за спожитий населенням
природний газ його постачальникам та несвоєчасним
і не в повному обсязі фінансуванням установ і
організацій з державного та місцевих бюджетів
за спожиті ними обсяги природного газу
по _____________________________________________
(найменування газопостачального підприємства)
----------------------------------------------------------------------- Рік і | Несплачені обсяги природного газу, |Найме- |Загаль-|Обсяг місяць | тис. куб. метрів |нування| ний |природ- виник- |--------------------------------------|підпри-|обсяг | ного нення |усього| у тому числі пов'язані з |ємства |природ-| газу, забор- | |-------------------------------|нафто- | ного |що під- гова- | |несвоє-|несвоє-|несвоє-|несвоє-|газово-| газу, | лягає ності | |часним |часним |часним |часним |го ком-| не |списан- держав- | |і не в |і не в |і не в |і не в |плексу,|сплаче-| ню у ного та | |повному|повному|повному|повному|що пе- | ного |розрізі місцевих| |обсязі |обсязі |обсязі |обсязі |редало | газо- | поста- бюджетів| |фінан- |фінан- |фінан- |фінан- |природ-|поста- |чальни- | |суван- |суван- |суван- |суван- |ний газ|чальним| ків, | | ням | ням | ням | ням |газо- |підпри-| тис. | |пільго-|субси- |різниці|установ|поста- |ємством| куб. | | вих |дій з |в ціні |і орга-|чально-|підпри-|метрів | |катего-|держав-| між |нізацій|му під-|ємству | | | рій |ного та|тарифа-|з дер- | при- |нафто- | | |спожи- |місце- |ми за |жавного|ємству |газово-| | |вачів з| вих |спожи- |та міс-| |го ком-| | |держав-|бюдже- | тий |цевих | |плексу,| | |ного та| тів |населе-|бюдже- | | тис. | | |місце- | | нням | тів | | куб. | | | вих | |природ-| | |метрів | | |бюдже- | |ний газ| | | | | | тів | |з дер- | | | | | | | |жавного| | | | | | | |та міс-| | | | | | | |цевих | | | | | | | |бюдже- | | | | | | | | тів | | | | ----------------------------------------------------------------------- 1995
Січень
Лютий
...
Грудень
1996
...
1997
...
1998
... ______
Усього

Керівник ___________________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ___________________ ______________________

Зразок Додаток 4
до Порядку
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням регіональної комісії
(протокол від ___ __________ 200__ р. N )
УЗАГАЛЬНЕНИЙ РОЗРАХУНОК
несплачених обсягів природного газу, пов'язаних з
несвоєчасним або не в повному обсязі фінансуванням
з державного та місцевих бюджетів пільг, субсидій,
різниці в ціні між тарифами за спожиту населенням
теплову енергію перед підприємствами - виробниками
теплової енергії та тепло- і водопостачання та
несвоєчасним і не в повному обсязі фінансуванням
установ і організацій з державного та місцевих
бюджетів за спожиту ними теплову енергію
по _____________________________________________________
(найменування підприємства з тепло- і водопостачання)
------------------------------------------------------------------------------ Рік і | Несплачені обсяги природного газу, |Найме- |Загаль-|Обсяг |Ціна місяць | тис. куб. метрів |нування| ний |природ-|заку- виник- |--------------------------------------|підпри-|обсяг | ного |півлі нення |усього| у тому числі пов'язані з |ємства |природ-| газу, |при- забор- | |-------------------------------|нафто- | ного |що під-|родно- гова- | |несвоє-|несвоє-|несвоє-|несвоє-|газово-| газу, | лягає | го ності | |часним |часним |часним |часним |го ком-| не |списан-|газу, держав- | |і не в |і не в |і не в |і не в |плексу,|сплаче-| ню, |дола- ного та | |повному|повному|повному|повному|що пе- | ного | тис. |рів місцевих| |обсязі |обсязі |обсязі |обсязі |редало |підпри-| куб. |США бюджетів| |фінан- |фінан- |фінан- |фінан- |природ-|ємством|метрів | | |суван- |суван- |суван- |суван- |ний газ| з | | | | ням | ням | ням | ням |підпри-|тепло- | | | |пільго-|субси- |різниці|установ|ємству |і водо-| | | | вих |дій з |в ціні |і орга-| з |поста- | | | |катего-|держав-| між |нізацій|тепло- |чання | | | | рій |ного та|тарифа-|з дер- |і водо-|підпри-| | | |спожи- |місце- |ми за |жавного|поста- |ємству | | | |вачів з| вих |спожиту|та міс-|чання |нафто- | | | |держав-|бюдже- |населе-|цевих | |газово-| | | |ного та| тів | нням |бюдже- | |го ком-| | | |місце- | |теплову| тів | |плексу,| | | | вих | |енергію| | | тис. | | | |бюдже- | |з міс- | | | куб. | | | | тів | | цевих | | |метрів | | | | | |бюдже- | | | | | | | | | тів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ 1995
Січень
Лютий
...
Грудень
1996
...
1997
...
1998 ______
Усього _______________
Примітка. У разі коли природний газ для виробництва теплової
енергії отримувало одне підприємство, а постачало
теплову енергію інше, узагальнений розрахунок
оформляється по підприємству - постачальнику теплової
енергії безпосереднім споживачам із зазначенням також
назви підприємства - продавця теплової енергії. У цьому
разі заборгованість перед постачальниками природного
газу є заборгованістю підприємства - виробника теплової
енергії.

Керівник ___________________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ___________________ ______________________

Зразок Додаток 5
до Порядку
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням регіональної комісії
(протокол від ___ __________ 200__ р. N )
АКТ
списання дебіторсько-кредиторської заборгованості
Відповідно до Закону України "Про списання вартості
несплачених обсягів природного газу" та Порядку списання вартості
несплачених обсягів природного газу теплопостачальним
підприємством __________________________________________________________________
(найменування)
підприємством - виробником теплової енергії ______________________
(найменування)
та газопостачальним підприємством ________________________________
(найменування)
проведено розрахунок та встановлено обсяг несплаченого природного
газу, який становить (тис. куб. метрів):
------------------------------------------------------------------ За даними підприємства - виробника | За даними газопостачального теплової енергії | підприємства ------------------------------------------------------------------ _________________ _________________
(обсяг словами) (обсяг словами)
Вартість зазначеного обсягу газу підлягає списанню в регістрах
бухгалтерського обліку:
підприємства - виробника теплової енергії:
________________________ гривень - дебіторська заборгованість
(сума словами)
теплопостачального підприємства;
________________________ гривень - кредиторська заборгованість
(сума словами)
перед газопостачальним підприємством;
теплопостачального підприємства:
________________________ гривень - дебіторська заборгованість
(сума словами)
(назва бюджету відповідного рівня та статті невідшкодованого
фінансування);
________________________ гривень - кредиторська заборгованість
(сума словами)
перед підприємством - виробником теплової енергії;
газопостачального підприємства:
________________________ гривень - дебіторська заборгованість
(сума словами)
виробника теплової енергії.

Керівник Керівник
підприємства - теплопоста-
виробника чального
теплової підприємства
енергії ________ ____________ ________ ____________
(підпис) (ініціали та (підпис) (ініціали та ____________ ____________
прізвище) прізвище)
Головний Головний
бухгалтер ________ ___________ бухгалтер ________ _____________

Керівник газо-
постачального
підприємства ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний
бухгалтер ________ ______________________

Зразок Додаток 6
до Порядку
ПРОТОКОЛ N
засідання регіональної комісії щодо погодження
обсягів природного газу, визначених розрахунковим
шляхом, вартість яких підлягає списанню перед
газопостачальними підприємствами,
підприємствами - виробниками теплової
енергії та тепло- і водопостачання

м. ________________ ____ ______________ 200__ р.
СЛУХАЛИ:
Інформацію керівника ________________________________________
(найменування газопостачального __________________________________________________________________
підприємства або підприємства - виробника теплової енергії та __________________________________________________________________
тепло- і водопостачання)
щодо результатів розрахунку вартості обсягів природного газу,
несплачених державним та місцевими бюджетами у частині пільг,
субсидій, різниці в ціні між тарифами за спожитий населенням газ
газопостачальним підприємствам або підприємствам - виробникам
теплової енергії та тепло- і водопостачання (за складовою газу),
установами й організаціями, що фінансуються з державного та
місцевих бюджетів, за спожиті газ, теплову енергію (за складовою
газу) відповідно до Закону України "Про списання вартості
несплачених обсягів природного газу" та Порядку списання
несплачених обсягів природного газу.
ВИРІШИЛИ:
На підставі узагальнених розрахунків, актів списання
заборгованості та інших підтвердних документів щодо вартості
несплачених газопостачальним підприємствам обсягів природного газу
або вартості не сплаченої підприємствам тепло- і водопостачання
теплової енергії (за складовою газу) перед
__________________________________________________________________
(найменування газопостачального підприємства або підприємства - __________________________________________________________________
виробника теплової енергії та тепло- і водопостачання)
та відповідно до Закону України "Про списання вартості несплачених
обсягів природного газу" підлягає списанню вартість природного
газу в обсязі ________ тис. куб. метрів, у тому числі:
обсяг природного газу, несплачений державним та місцевими
бюджетами в частині пільг, субсидій, різниці в ціні між тарифами
за спожитий населенням газ, або несплаченої теплової енергії (за
складовою газу) за періодами споживання та проведення оплати
становить ________ тис. куб. метрів;
несплачений обсяг природного газу або теплової енергії (за
складовою газу) установами й організаціями, що фінансуються з
державного та місцевих бюджетів, за періодами споживання та
проведення оплати становить _________ тис. куб. метрів.
_______________
Додаток: 1. Узагальнені розрахунки
2. Акти списання заборгованості
3. Інші документи

Голова комісії __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище) Члени комісії __________ ______________________ __________ ______________________ __________ ______________________

Зразок Додаток 7
до Порядку
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ N
м. ________________ ____ ______________ 200__ р.
Відповідно до Закону України "Про списання вартості
несплачених обсягів природного газу" та Порядку списання вартості
несплачених обсягів природного газу зазначені нижче підприємства
ВИРІШИЛИ:
Списати вартість обсягів природного газу, несплачених
державним та місцевими бюджетами в частині пільг, субсидій,
різниці в ціні між тарифами за спожитий населенням природний газ
газопостачальним підприємствам, підприємствам - виробникам
теплової енергії та тепло- і водопостачання (за складовою газу),
установами й організаціями, що фінансуються з державного та
місцевих бюджетів, за спожитий газ, теплову енергію (за складовою
газу) в такому порядку:
1. Газопостачальне підприємство або підприємство - виробник
теплової енергії та тепло- і водопостачання ______________________
(найменування, код __________________________________________________________________
згідно з ЗКПО)
на підставі рішення регіональної комісії із списання вартості
несплачених обсягів природного газу (протокол
від ____ ____________ 200___ р. N ) проводить списання вартості
природного газу в обсязі ______ тис. куб. метрів, спожитого
населенням в частині пільг, субсидій, різниці в ціні між тарифами
за спожитий населенням природний газ, або теплової енергії (за
складовою газу) і вартості природного газу або теплової енергії
(за складовою газу), спожитих установами й організаціями, що
фінансуються з державного та місцевих бюджетів та списує
(підтверджує несплачені обсяги природного газу для подальшого
списання їх вартості) вартість природного газу в обсязі ______
тис. куб. метрів перед __________________________________________________________________
(підприємство нафтогазового комплексу)
за договором від ___ ____________ 200__ р. N ___.
2. Підприємство нафтогазового комплексу _____________________ __________________________________________________________________
(найменування, код згідно з ЗКПО)
на підставі рішення регіональної комісії із списання вартості
несплачених обсягів природного газу (протокол
від ___ ___________ 200__ р. N ) проводить списання (підтверджує
несплачені обсяги природного газу для подальшого списання їх
вартості) вартості природного газу в обсязі _____ тис. куб. метрів
підприємству за договором від ___ ________ 200__ р. N та списує
(підтверджує несплачені обсяги природного газу для подальшого
списання їх вартості) вартість природного газу в обсязі ______
тис. куб. метрів перед ___________________________________________
(підприємство нафтогазового комплексу)
за договором від ___ _______________ 200__ р. N
3. Підприємство нафтогазового комплексу _____________________ __________________________________________________________________
(найменування, код згідно з ЗКПО)
проводить списання (підтверджує несплачені обсяги природного газу
для подальшого списання їх вартості) вартості природного газу в
обсязі _____________________ тис. куб. метрів підприємству _____________________________________________________ за договором
(підприємство нафтогазового комплексу)
від ___ __________ 200__ р. N та списує (підтверджує несплачені
обсяги природного газу для подальшого списання їх вартості)
вартість природного газу в обсязі _______ тис. куб. метрів перед
_____________________________________________________ за договором
(підприємство нафтогазового комплексу)
від ___ __________ 200__ р. N
4. Підприємство нафтогазового комплексу _____________________ __________________________________________________________________
(найменування, код згідно з ЗКПО)
проводить списання вартості природного газу в обсязі _____________
тис. куб. метрів _________________________________________________
(підприємство нафтогазового комплексу)
за договором від ___ _________ 200__ р. N
5. Списання сум дебіторської та кредиторської заборгованості
підприємствами проводиться в сумах, які враховано в регістрах
бухгалтерського обліку на кожному з підприємств.

Керівник газо- Керівник
постачального підприємства з
підприємства тепло- і водо- ________ _________ постачання ________ __________
(підпис) (ініціали (підпис) (ініціали ____________ ____________
та прізвище) та прізвище)

Головний Головний
бухгалтер ________ ___________ бухгалтер ________ _____________

Керівник Керівник
підприємства підприємства
нафтогазового нафтогазового
комплексу ________ ____________ комплексу ________ ____________
(підпис) (ініціали та (підпис) (ініціали та ____________ ____________
прізвище) прізвище)

Головний Головний
бухгалтер ________ ___________ бухгалтер ________ _____________

Зразок Додаток 8
до Порядку
АКТ
списання дебіторсько-кредиторської заборгованості

___ _________ 200__ р.
Відповідно до Закону України "Про списання вартості
несплачених обсягів природного газу" та Порядку списання вартості
несплачених обсягів природного газу підприємством, що передало
газ, ____________________________________ та підприємством, що
(найменування) отримало газ, _________________ на підставі проведених розрахунків
(найменування)
визначено, що обсяг несплаченого газу становить
(тис. куб. метрів):
------------------------------------------------------------------ За даними підприємства, що | За даними підприємства, що отримало газ | передало газ ------------------------------------------------------------------
___________________ ___________________
(обсяг словами) (обсяг словами)
Вартість зазначеного обсягу газу підлягає списанню в регістрах
бухгалтерського обліку:
підприємства, що отримало газ:
_________________________ гривень - кредиторська заборгованість
(сума словами)
перед підприємством, що передало газ;
підприємства, що передало газ:
_________________________ гривень - дебіторська заборгованість
(сума словами)
перед підприємством, що отримало газ.

Керівник Керівник
підприємства, підприємства,
що отримало що передало
газ ________ ____________ газ ________ ____________
(підпис) (ініціали та (підпис) (ініціали та ____________ ____________
прізвище) прізвище)
Головний Головний
бухгалтер ________ ____________ бухгалтер ________ ____________

Зразок Додаток 9
до Порядку
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Міжвідомчої комісії із списання
несплачених обсягів природного газу
(протокол від ___ _________ 200__ р. N )
АКТ N
списання вартості несплачених обсягів природного газу
в рахунок раніше списаної заборгованості з платежів
до бюджету відповідно до статті 70 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2001 рік"
по _________________________________________
(найменування підприємства, що є останнім _________________________________________
в ланцюгу розрахунків)

____ ______________ 200__ р.
------------------------------------------------------------------ Обсяг несплаченого |Вартість несплаченого | Сума, яка підлягає природного газу, |обсягу природного газу| списанню в рахунок що підлягає списанню,| підприємства, що є | раніше списаної тис. куб. метрів | останнім в ланцюгу | заборгованості з | розрахунків, гривень | платежів до бюджету, | | гривень ------------------------------------------------------------------

Уповноважена особа
НАК "Нафтогаз України" ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Зразок Додаток 10
до Порядку
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Міжвідомчої комісії із списання
вартості несплачених обсягів природного газу
(протокол від ___ _________ 200__ р. N )
АКТ N
списання вартості несплачених обсягів природного
газу в рахунок списання заборгованості з платежів
до бюджету, що підлягала розстроченню у підприємств,
які входять до складу НАК "Нафтогаз України",
відповідно до підпункту 18.1.2. статті 18 Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами" на 1 січня 2001 р. і не сплачена на дату
прийняття Закону України "Про списання вартості
несплачених обсягів природного газу"
по ___________________________________________
(найменування підприємства, що є останнім в ___________________________________________
ланцюгу розрахунків)

____ ______________ 200__ р.
------------------------------------------------------------------ Період | Обсяг | Ціна |Вартість| Курс |Сума за |несплаченого| отриманого | неспла-|гривні | видами | природного | природного | ченого | до |податків, | газу | газу | обсягу |долара | гривень | підприєм- | підприєм- | газу, | США | | ствами | ствами | доларів| | | з тепло- | з тепло- | США | | |постачання, | постачання | | | | тис. куб. |за періодами,| | | | метрів |доларів США | | | ------------------------------------------------------------------ 1995 3,427
Січень 3,427
Лютий 3,427
... 3,427
Грудень 3,427
Усього за рік х
1996
...
1997
...
1998 _____
Разом х х

Уповноважена особа
НАК "Нафтогаз України" ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Зразок Додаток 11
до Порядку
РІШЕННЯ N
Міжвідомчої комісії із списання вартості
несплачених обсягів природного газу

м. Київ ___ ___________ 200__ р.
Відповідно до Закону України "Про списання вартості
несплачених обсягів природного газу" та Порядку списання вартості
несплачених обсягів природного газу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 550, Міжвідомча
комісія із списання вартості несплачених обсягів природного газу
розглянула подані НАК "Нафтогаз України" документи щодо списання
вартості обсягів природного газу, несплачених державним та
місцевими бюджетами з оплати пільг, субсидій, різниці в ціні між
тарифами за спожитий населенням природний газ перед
постачальниками природного газу, вартості несплаченої
підприємствам з тепло- і водопостачання теплової енергії (за
складовою газу) установами й організаціями, що фінансуються з
державного та місцевих бюджетів, за спожитий газ, теплову енергію
(за складовою газу), та вирішила списати вартість несплачених
обсягів природного газу для зазначених нижче підприємств:
------------------------------------------------------------------ Рішення | Місце- | Назва | Код | Обсяг регіональної |знаходження | підприємства - | підпри-| газу, комісії із |регіональної| учасника | ємства |вартість списання | комісії | списання | згідно | якого вартості | | несплачених | з ЗКПО |підлягає несплачених | | обсягів газу | |списанню, обсягів | | | |тис. куб. природного газу| | | | метрів ---------------| | | | номер |дата | | | | протоколу| | | | | ------------------------------------------------------------------ підприємство з
тепло- і
водопостачання
ВАТ з
газопостачання
та газифікації
ДК "Газ України" 31307827
НАК "Нафтогаз
України" 20077720
_______________
Додаток:

Голова комісії ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії ________ ______________________ ________ ______________________ ________ ______________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2004 р. N 550
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію із списання вартості
несплачених обсягів природного газу

1. Міжвідомча комісія із списання вартості несплачених
обсягів природного газу (далі - Міжвідомча комісія) є тимчасовим
робочим органом, утвореним для вирішення деяких питань списання
вартості несплачених обсягів природного газу, забезпечення
узгоджених дій органів виконавчої влади, підприємств нафтогазового
комплексу і підприємств - виробників теплової енергії та тепло- і
водопостачання під час проведення такого списання.
2. У своїй діяльності Міжвідомча комісія керується Законом
України "Про списання вартості несплачених обсягів природного
газу" ( 911-15 ), актами Кабінету Міністрів України, прийнятими на
його виконання, іншими актами законодавства, а також цим
Положенням.
3. Основними завданнями Міжвідомчої комісії є розгляд поданих
НАК "Нафтогаз України" документів щодо списання вартості
несплачених обсягів природного газу та прийняття відповідних
рішень.
4. Міжвідомча комісія для виконання покладених на неї завдань
має право:
одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну
для її роботи;
заслуховувати інформацію керівників органів виконавчої влади,
підприємств, установ і організацій про виконання ними Закону
України "Про списання вартості несплачених обсягів природного
газу" ( 911-15 ) та актів Кабінету Міністрів України, прийнятих на
його виконання;
залучати до роботи комісії працівників органів виконавчої
влади та інших фахівців.
5. Міжвідомчу комісію очолює голова, який призначається
Кабінетом Міністрів України.
Голова Міжвідомчої комісії організовує роботу Комісії та
здійснює розподіл обов'язків між її членами.
6. Організаційною формою роботи Міжвідомчої комісії є
засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один
раз на тиждень.
7. Засідання Міжвідомчої комісії вважається правоможним, якщо
на ньому присутня більшість її членів.
8. Міжвідомча комісія ухвалює рішення більшістю голосів
присутніх на її засіданні членів. Рішення Міжвідомчої комісії
оформляється протоколом, який підписує її голова.
9. Рішення Міжвідомчої комісії, прийняті в межах її
компетенції, є обов'язковими для виконання суб'єктами, стосовно
яких вони прийняті.on top