Document 549-2006-п, first version — Adoption on April 19, 2006
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 квітня 2006 р. N 549
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 14 листопада 2000 р.
N 1698 і від 4 липня 2001 р. N 756

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від
14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження
переліку органів ліцензування" (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 46, ст. 2001; 2001 р., N 29, ст. 1317; 2003 р., N 21, ст. 937) і
від 4 липня 2001 р. N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження
переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії
для окремого виду господарської діяльності" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 27, ст. 1212; 2006 р., N 9, ст. 545) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 2006 р. N 549
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України від 14 листопада 2000 р. N 1698
( 1698-2000-п ) і від 4 липня 2001 р. N 756
( 756-2001-п )
1. У переліку органів ліцензування, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698
( 1698-2000-п ):
1) пункт 9 викласти у такій редакції:
"9. Мінбуд, Рада централізоване водопостачання та
міністрів Автономної водовідведення
Республіки Крим,
обласні, Київська та виробництво теплової енергії,
Севастопольська міські транспортування її магістральними та
держадміністрації місцевими (розподільчими) тепловими
мережами, постачання теплової енергії
(крім певних видів господарської
діяльності у сфері теплопостачання,
якщо теплова енергія виробляється на
теплоелектроцентралях, когенераційних
установках та установках з
використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії)
будівельна діяльність (вишукувальні
та проектні роботи для будівництва,
зведення несучих та огороджуючих
конструкцій, будівництво та монтаж
інженерних і транспортних мереж)";

2) пункт 9-1 виключити;
3) пункт 26 викласти у такій редакції:
"26. Держпромгірнагляд виробництво вибухових матеріалів
промислового призначення (за
переліком, що затверджується
спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади з питань
нагляду за охороною праці та
державного гірничого нагляду)".
2. Доповнити перелік документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня
2001 р. N 756 ( 756-2001-п ), пунктом 72 такого змісту:
"72. Виробництво теплової енергії, засвідчені в установленому порядку копії установчих транспортування її магістральними документів та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання засвідчена в установленому порядку копія документа, що теплової енергії (крім певних підтверджує право власності суб'єкта господарської видів господарської діяльності у діяльності або оренди ним виробничих об'єктів, де сфері теплопостачання, якщо проводиться відповідний вид господарської діяльності теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, відомості заявника - суб'єкта господарської діяльності когенераційних установках та про наявність та стан технологічного обладнання і установках з використанням технічної бази для його обслуговування нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності".on top