Document 543-92-п, invalid, current version — Loss of force on January 23, 1999, on the basis - 1642-98-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 вересня 1992 р. N 543
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1642 ( 1642-98-п ) від 16.10.98 )
Про державне обов'язкове особисте
страхування медичних і фармацевтичних
працівників на випадок інфікування
вірусом імунодефіциту людини при
виконанні ними службових обов'язків

Відповідно до статті 25 Закону України "Про запобігання
захворюванню на СНІД та соціальний захист населення" ( 1972-12 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що державне обов'язкове особисте страхування
працівників, які подають медичну допомогу населенню, проводять
лабораторні та наукові дослідження з проблем ВІЛ-інфекції і
випускають вірусні препарати, на випадок інфікування вірусом
імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків, а
також настання інвалідності або смерті від СНІДу, здійснюється за
місцем їх роботи адміністраціями медичних і фармацевтичних установ
та організацій. При цьому страхування працівників бюджетних
установ і організацій проводиться за рахунок коштів, передбачених
на цю мету в кошторисах на їх утримання, а госпрозрахункових за
рахунок власних коштів з віднесенням зазначених витрат на
собівартість послуг (продукції).
Страхові платежі сплачуються у розмірі 0,25 процента від
мінімальної заробітної плати за кожного застрахованого. Суми
страхових платежів щорічно, не пізніше 30 січня перераховуються на
спеціальний рахунок правління Української державної страхової
комерційної організації. Страхові платежі за 1992 рік підлягають
перерахуванню протягом Ш-ІУ кварталів 1992 року.
2. Застрахованому працівниткові при інфікуванні його вірусом
імунодефіциту людини витплачується страхова сума в розмірі 10
мінімальних заробітних плат, а при настанні інвалідності внаслідок
захворювання на СНІД - 50 мінімальних заробітних плат. У разі
смерті застрахованого працівника внаслідок захворювання на СНІД
його спадкоємцям виплачується страхова сума у розмірі десятирічної
заробітної плати померлого за останньою займаною ним посадою.
Виплата страхових сум у зв'язку з визнанням застрахованого
інвалідом внаслідок захворювання на СНІД або його смерті від цього
захворювання провадиться з вирахуванням раніше сплачених страхових
сум.
Вимоги щодо виплати страхової суми застрахованим або його
спадкоємцям можуть бути пред'явлені протягом трьох років з моменту
встановлення факту інфікування вірусом імунодефіциту людини,
інвалідності внаслідок захворювання на СНІД або смерті від цього
захворювання. Виплата страхової суми вищезазначеним працівникам, а
у разі їх смерті - спадкоємцям провадиться установами Української
державної страхової комерційної організації за поданням органів
Міністерства охорони здоров'я.
3. Медичним і фармацевтичним працівникам із числа
військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на збори,
осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ при
інфікуванні вірусом імунодефіциту людини у зв'язку з виконанням
службових обов'язків страхова сума виплачується відповідно до цієї
постанови. У разі визнання зазначених осіб інвалідами внаслідок
захворювання на СНІД або смерті від цього захворювання страхова
сума виплачується в порядку і розмірах, передбачених умовами
державного обов'язкового особистого страхування
військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори, і
порядок виплат їм та членам їхніх сімей страхових сум,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня
1992 р. N 488 ( 488-92-п ), порядком і умовами державного
обов'язкового особистого страхування осіб рядового, начальницького
та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня
1991 р. N 59 ( 59-91-п ).
4. Міністерству охорони здоров'я за погодженням з
Міністерством фінансів у місячний строк затвердити перелік
медичних і фармацевтичних установ і організацій, їх підрозділів,
працівники яких за визначеними посадами підлягають державному
обов'язковому особистому страхуванню на випадок інфікування
вірусом імунодефіциту людини.
5. Правлінню Української державної страхової комерційної
організації за погодженням з Міністерством охорони здоров'я в
місячний строк розробити й затвердити інструкцію про порядок та
умови державного обов'язкового особистого страхування медичних і
фармацевтичних працівників на випадок інфікування вірусом
імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків.

Прем'єр-міністр України В. ФОКІН
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА
Інд.18on top