Document 5422-VI, valid, current version — Adoption on October 16, 2012
( Last event — Entry into force, gone October 31, 2012. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 42, ст.593)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 34-35, ст. 414; із змінами, внесеними законами України від 12 квітня 2012 року № 4647-VI, від 30 липня 2012 року № 5189-VI і № 5190-VI) такі зміни:

в абзаці першому цифри "68.800.000" замінити цифрами "69.360.000";

пункт 1 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"за зобов’язаннями дочірньої компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" для реалізації проекту з модернізації компресорної станції Бар магістрального газопроводу "Союз" відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та "Ferrostaal Industrieanlagen GmbH" від 2 липня 2012 року".

У зв’язку з цим абзаци десятий і одинадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим і дванадцятим.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 жовтня 2012 року
№ 5422-VI
on top