Document 542-IV, previous version — Revision on September 1, 2005, on the basis - 1618-IV
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 16, ст.127 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42, ст.492 )

 
     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів" ( 2860-14 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004 )

 
     2. Друге речення статті 84 Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207) виключити.
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 20 лютого 2003 року
N 542-IVon top