Document 540-VI, first version — Adoption on September 18, 2008
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законів України
щодо недопущення захоплення підприємств,
установ, організацій
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 6, ст.23 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законів України:
 
     1. Частину першу статті 10 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526; 2000 р., N 10, ст. 79, N 27, ст. 213; 2002 р., N 26, ст. 176; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 36, ст. 434; 2005 р., N 10, ст. 187; 2006 р., N 34, ст. 292) доповнити пунктом 30 такого змісту:
 
     "30) надавати допомогу державному виконавцю при проведенні виконавчих дій у випадках, передбачених законом".
 
     2. У Законі України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2003 р., N 5, ст. 46; 2004 р., N 6, ст. 37; 2005 р., N 26, ст. 358, N 48, ст. 480; 2006 р., N 35, ст. 295, ст. 296):
 
     абзац двадцять другий частини третьої статті 5 доповнити такими словами: "(крім випадків виконання судових рішень, ухвал про зміну органів управління та посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності)";
 
     статтю 10 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
     "При виконанні судових рішень, ухвал про зміну органів управління та посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності можуть залучатися виключно працівники органів внутрішніх справ. Залучення інших осіб у процесі виконання таких рішень не допускається".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 18 вересня 2008 року
N 540-VIon top