Document 54/2019, valid, current version — Adoption on March 5, 2019
( Last event — Entry into force, gone March 6, 2019. Take a look at the history? )

Указ
Президента України

Про внесення змін до Указу Президента України від 3 березня 2016 року № 78

1. Внести до пункту 3 Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка, затвердженого Указом Президента України від 3 березня 2016 року № 78 "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка" (зі зміною, внесеною Указом від 6 березня 2018 року № 55), такі зміни:

абзац восьмий виключити;

в абзаці дев'ятому слово "п'яти" замінити словом "шести".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
5 березня 2019 року
№ 54/2019
on top