Document 534-93-п, current version — Revision on July 25, 2018, on the basis - 566-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 липня 1993 р. N 534
Київ
Про поліпшення умов оплати праці працівників установ
виконання покарань, слідчих ізоляторів та закладів
охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 566 ( 566-2018-п ) від 18.07.2018 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1988 ( 1988-99-п ) від 27.10.99
N 1080 ( 1080-2004-п ) від 25.08.2004
N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006
N 1290 ( 1290-2009-п ) від 02.12.2009
N 261 ( 261-2015-п ) від 05.05.2015
N 566 ( 566-2018-п ) від 18.07.2018 }

{ У назві та тексті постанови слова "Міністерства внутрішніх
справ" замінено словами "Державного департаменту з питань
виконання покарань" згідно з Постановою КМ N 1988
( 1988-99-п ) від 27.10.99 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Надати право керівникам установ виконання покарань, слідчих
ізоляторів та закладів охорони здоров’я Державної
кримінально-виконавчої служби встановлювати працівникам, які не
мають спеціальних звань рядового і начальницького складу та не
віднесені до відповідних категорій посад державних службовців,
посадові оклади (тарифні ставки) з підвищенням за особливі умови
праці, пов’язані з роботою із засудженими та особами, що
тримаються у слідчих ізоляторах, у таких розмірах: { Абзац перший
постановляючої частини із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 566 ( 566-2018-п ) від 18.07.2018 }
у кримінально-виконавчих установах закритого типу
максимального рівня безпеки та на їх підприємствах - до 65
відсотків;
у кримінально-виконавчих установах закритого типу середнього
рівня безпеки, в яких тримаються чоловіки, які раніше відбували
покарання у виді позбавлення волі, та на їх підприємствах - до 60
відсотків;
в інших установах виконання покарань та на їх підприємствах,
закладах охорони здоров’я - до 50 відсотків; { Абзац четвертий
постановляючої частини із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 566 ( 566-2018-п ) від 18.07.2018 }
у слідчих ізоляторах - до 30 відсотків.
Порядок підвищення посадових окладів (тарифних ставок)
працівникам установ виконання покарань та слідчих ізоляторів,
підприємств установ виконання покарань, закладів охорони здоров’я
Державної кримінально-виконавчої служби, які не мають спеціальних
звань рядового і начальницького складу та посади яких не віднесені
до відповідних категорій посад державних службовців, за особливі
умови праці, пов’язані з роботою із засудженими та особами, що
тримаються у слідчих ізоляторах, установлюється Міністерством
юстиції. { Абзац шостий постановляючої частини із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 566 ( 566-2018-п ) від
18.07.2018 }
{ Постановляюча частина в редакції Постанови КМ N 261
( 261-2015-п ) від 05.05.2015 }

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.39on top