Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 травня 2009 р. N 531
Київ
Питання посилення взаємодії органів
виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування з підготовки та прийняття
нормативно-правових актів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам
виконавчої влади забезпечити в установленому порядку погодження з
органами місцевого самоврядування проектів нормативно-правових
актів з питань, що стосуються функціонування місцевого
самоврядування чи інтересів територіальних громад.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2009 р. N 531
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Доповнити підпункт "б" пункту 4 Положення про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів
виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 1992 р. N 731 ( 731-92-п ) (ЗП України,
1993 р., N 1 - 2, ст. 28; 1994 р., N 10, ст. 250; Офіційний вісник
України, 1998 р., N 42, ст. 1551; 2002 р., N 20, ст. 986; 2004 р.,
N 15, ст. 1047, N 27, ст. 1774, N 43, ст. 2840; 2005 р., N 42, ст.
2657; 2006 р., N 22, ст. 1655, N 50, ст. 3313; 2007 р., N 28, ст.
1107; 2008 р., N 25, ст. 770, N 28, ст. 896, N 95, ст. 3136),
після слів "а також" словами "органів місцевого самоврядування,".
2. Доповнити пункт 58 Типового регламенту місцевої державної
адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 11 грудня 1999 р. N 2263 ( 2263-99-п ) (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 50, ст. 2456; 2007 р., N 83, ст. 3072), після
абзацу першого новим абзацом такого змісту:
"У разі коли проект розпорядження стосується розвитку
конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів
окремої територіальної громади, такий проект надсилається
відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і
внесення пропозицій.".
У зв'язку з цим абзаци другий - чотирнадцятий вважати
відповідно абзацами третім - п'ятнадцятим.

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1109
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }


Publications of document