Document 5302-VI, valid, current version — Adoption on October 2, 2012
( Last event — Entry into force, gone November 3, 2012. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 16 Бюджетного кодексу України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 40, ст.525)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 16 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:

в абзаці першому частини першої слова "з дотриманням граничного обсягу державного боргу" замінити словами "(крім випадків, передбачених абзацом першим частини сьомої цієї статті), з дотриманням граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного періоду";

абзац перший частини сьомої після слів "З метою ефективного управління державним (місцевим) боргом" доповнити словами "та/або ліквідністю єдиного казначейського рахунку".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 жовтня 2012 року
№ 5302-VI
on top