Document 530-VIII, valid, current version — Adoption on June 17, 2015
( Last event — Entry into force, gone September 30, 2015. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення боротьби з браконьєрством та захисту навколишнього природного середовища

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 43, ст.385)

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину другу статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) доповнити пунктом 20 такого змісту:

"20) єгері та посадові особи користувачів мисливських угідь, уповноважених на охорону державного мисливського фонду (статті 65, 65-1, 66, 72, 73, 77, 77-1, частини перша і третя статті 85)".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 червня 2015 року
№ 530-VIII
on top