Двосторонній робочий план на 2006 - 2007 роки
ДПА України, Нідерланди; Plan, International document on November 20, 2006
Document 528_025, valid, current version — Signing on November 20, 2006

                    Двосторонній робочий план 
на 2006 - 2007 роки

Дата підписання: 20.11.2006 Дата набуття чинності: 20.11.2006
Державна податкова адміністрація України, в особі Голови
Державної податкової адміністрації України пана Брезвіна Анатолія
Івановича
та
Податкова та митна адміністрація Нідерландів, в особі
заступника Генерального директора Податкової та митної
адміністрації Нідерландів пана Ханса ван дер Вліста (далі -
Сторони),
ВРАХОВУЮЧИ "Меморандум про взаєморозуміння щодо технічного
співробітництва у 2006 - 2009 між Державною податковою
адміністрацією України та Міністерством фінансів - Податковою та
митною адміністрацією Нідерландів" ( 528_026 ), підписаний 7
червня 2006 року (далі - Меморандум),
ПОГОДЖУЮТЬ ВИКЛАДЕНИЙ НИЖЧЕ РОБОЧИЙ ПЛАН, ЯКИЙ ВОНИ
ДОМОВИЛИСЬ РЕАЛІЗУВАТИ СПІЛЬНО;
СТАТТЯ 1. ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ
Вступ
Широкомасштабний державний проект "Програма модернізації
державної податкової служби України" (далі - Проект модернізації)
розпочато з метою створення стабільної податкової системи, яка б
забезпечувала ефективне функціонування економіки держави,
справедливий підхід до оподаткування всіх категорій платників
податків, а також створення умов для подальшої інтеграції у
світове співтовариство.
Іншими словами, розбудова прозорої, зрозумілої та
справедливої податкової служби має стати рушійною силою у
посиленні економічного динамізму підприємництва та добровільності
у сплаті податків.
Для цього у Проекті модернізації стратегічними цілями
передбачено формування компетентного, чесного та неупередженого
адміністрування податків, максимального зменшення впливу людського
фактора на прийняття рішення, мінімальне втручання органів ДПС у
підприємницьку діяльність суб'єктів підприємницької діяльності,
створення та впровадження сучасної інформаційної системи, навчання
платників податків.
1.1. Політична ситуація в Україні в цьому секторі
З часу набуття незалежності Україна почала здійснювати
широкий спектр економічних перетворень, включаючи здійснення
реформи у фіскальному секторі та секторі державного управління.
Однією з найважливіших складових такого процесу є реформа
податкової системи, яка, зокрема, включає Проект модернізації.
Державна податкова адміністрація України (далі - ДПА України)
прагне побудувати таку податкову службу, яка буде підтримуватися
громадянським суспільством та спиратися на визначені у податковому
законодавстві правові норми відносин між платниками податків та
податковою службою.
Модернізація ДПС України - один з основних та найбільш
складних проектів в Україні, фінансування якого частково
відбуватиметься за рахунок позики Світового банку.
Всебічна реформа державної податкової служби України
направлена на:
- добровільність у дотриманні податкового законодавства;
- посилення економічного динамізму підприємства;
- здобуття довіри суспільства України.
Досягнення цих цілей буде забезпечуватися шляхом:
- визначення сучасних та ефективних робочих процесів;
- створення та впровадження сучасної інформаційної системи
для підтримки процесів та персоналу;
- максимальне зменшення впливу людського фактора на прийняття
рішення;
- мінімальне втручання органів ДПС у підприємницьку
діяльність СПД;
- високоякісне обслуговування платників податків;
- компетентне, чесне та неупереджене адміністрування
податків.
З метою виконання Проекту модернізації призначена перша з
двох позик Світового банку, отримана ДПА України згідно з Угодою
про позику (проект "Модернізація державної податкової служби
України - 1") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та
розвитку від 4 вересня 2003 року N 4698-UA ( 996_042 ), що була
ратифікована Верховною Радою України 20 листопада 2003 року (Закон
України "Про ратифікацію Угоди про позику (проект "Модернізація
державної податкової служби України - 1") між Україною та
Міжнародним банком реконструкції та розвитку" від 20 листопада
2003 року N 1317-IV ( 1317-15 ).
1.2. Установи України та інші зацікавлені партнери, залучені
до участі
Відповідальна установа:
- Голова Державної податкової адміністрації України пан
Анатолій Брезвін;
- Голова Проекту модернізації Державної податкової
адміністрації України Григорій Бондаренко;
- Керівник Проекту модернізації з боку Світового банку пан
Крейг Ніл.
1.3. Паралельні або суміжні проекти в цій сфері
Організація в межах Проекту модернізації навчальних візитів
до провідних країн світу з метою вивчення досвіду модернізації
податкових служб, адміністрування податків та обслуговування
платників податків.
Постійна взаємодія з членами та участь у роботі
Внутрішньо-європейської організації податкових адміністрацій.
СТАТТЯ 2. ОБОВ'ЯЗКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ДОСЯГНЕННЯ)
Співробітництво між ДПА України та ПМА Нідерландів у 2006 та
2007 роках зосередиться навколо наступних питань всебічного
реформування державної податкової служби України:
- виконання податкового законодавства (управління ризиками,
обслуговування платників податків);
- (визначення сучасних та ефективних робочих процесів
(адміністрування ПДВ, центральне сховище даних);
- управління людськими ресурсами (неупередженість,
планування, оцінка роботи);
- операційний менеджмент (планування бізнесу, планування,
фінанси та контроль)
Обов'язкові результати та заходи додаються у Додатку 1.
СТАТТЯ 3. РЕСУРСИ
3.1. Людські ресурси
3.1.1. ДПА України:
Керівник проекту співробітництва ДПА України з ПМА
Нідерландів з боку ДПА України:
- Сергій Лекарь - Заступник Голови ДПА України;
Контактні особи:
- Юрій Гладун - начальник управління міжнародних зв'язків ДПА
України;
- Андрій Чуприна - начальник відділу організації зовнішніх
зв'язків Департаменту розвитку та модернізації ДПС.
3.1.2. Податкова та митна адміністрація Нідерландів:
Керівник проекту співробітництва ДПА України з ПМА
Нідерландів з боку Нідерландів:
- старший радник з питань політики Генерального директорату
Податкової та митної адміністрації Нідерландів Лео ван Він,
Керівник проекту та контактна особа:
- Ян Хууговег, Центр знань та комунікацій ПМА Нідерландів
3.2. Загальні ремарки
3.2.1. Ця програма співробітництва буде спільно фінансуватися
Сторонами згідно з умовами, визначеними у Меморандумі.
3.2.2. ДПА України надаватиме резюме та посадову інструкцію
кожного відвідувача від ДПА України до Нідерландів.
3.2.3. Країни розглядатимуть можливості подальшого
співробітництва з третьою країною.
СТАТТЯ 4. УПРАВЛІННЯ І МОНІТОРИНГ
4.1. Мова
Офіційними мовами проекту є англійська, українська або
російська. Все офіційне спілкування, що має відношення до проекту,
здійснюватиметься англійською мовою.
Деякі продукти Проекту можуть оформлятись голландською мовою
та перекладатись на офіційну мову.
4.2. Звітні відносини
Протягом періоду співробітництва Сторони спільно готують
наступні звітні документи:
- План виконання;
- Остаточний різний звіт.
Остаточний звіт надається не пізніше ніж через два місяці
після завершення року.
Кожен учасник готує звіт-оцінку протягом двох тижнів після
кожного заходу та обмінюється звітами з іншою стороною.
Звіти надаються англійською мовою.
СТАТТЯ 5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РОБОЧОГО ПЛАНУ
За взаємною згодою Сторони можуть вносити до цього робочого
плану зміни та доповнення, які оформлюються відповідними
протоколами та становлять невід'ємну частину робочого плану.
ВИКОНАНО в Гаазі 20 листопада 2006 року у двох примірниках
українською та англійською мовами, причому всі тексти є
автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення
положень цього Робочого плану переважну силу матиме текст,
викладений англійською мовою.
За Державну податкову За Податкову та митну
адміністрацію України адміністрацію Нідерландів
(підпис) (підпис)
Анатолій Брезвін Ханс ван дер Вліст
Додаток 1
ОБОВ'ЯЗКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ДОСЯГНЕННЯ)
