Document 526-V, first version — Adoption on December 22, 2006
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Кримінально-процесуального
кодексу України щодо вручення копії постанови
про порушення кримінальної справи
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 11, ст.95 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити Кримінально-процесуальний кодекс України
( 1001-05, 1002-05 ) статтею 98-2 такого змісту:
"Стаття 98-2. Вручення чи направлення копії постанови про
порушення кримінальної справи
У разі порушення кримінальної справи прокурор, слідчий, орган
дізнання або суддя зобов'язані вручити копію відповідної постанови
особі, щодо якої порушено справу, та потерпілому негайно. При
неможливості негайного вручення копія постанови вручається не
пізніше трьох діб з моменту її винесення.
У разі неможливості вручення зазначеним особам копії
постанови про порушення кримінальної справи протягом строків,
визначених частиною 1 цієї статті, через їх хворобу, неможливість
встановлення місця перебування чи з інших поважних причин, копія
постанови вручається протягом трьох діб з моменту явки, приводу чи
встановлення місця перебування цих осіб.
Якщо особа відмовляється одержати копію постанови про
порушення кримінальної справи, прокурор, слідчий, особа, яка
провадить дізнання, або суддя складають відповідний протокол.
Представнику потерпілого, захиснику чи законному представнику
підозрюваного або обвинуваченого копія постанови про порушення
кримінальної справи вручається або надсилається на їх письмову
вимогу протягом трьох діб з моменту надходження такої вимоги".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 грудня 2006 року
N 526-Von top