Про виділення коштів для здійснення у 2019 році природоохоронних заходів
Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Plan, Events on July 10, 2019525-р
Document 525-2019-р, valid, current version — Adoption on July 10, 2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10 липня 2019 р. № 525-р
Київ

Про виділення коштів для здійснення у 2019 році природоохоронних заходів

Виділити Міністерству екології та природних ресурсів кошти в сумі 81938,66 тис. гривень за рахунок залишку коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, який утворився на 1 січня 2019 р., для здійснення природоохоронних заходів згідно з додатком.

Забезпечити:

Міністерству екології та природних ресурсів - використання передбачених у пункті 1 цього розпорядження коштів відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 163 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 16, ст. 651; 2012 р., № 20, ст. 749);

Міністерству фінансів - внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. № 525-р

ПЛАН
природоохоронних заходів на 2019 рік (спеціальний фонд) за бюджетною програмою 2401270 “Здійснення природоохоронних заходів” (залишок коштів попередніх років)

Код економічної класифікації видатків бюджету

Найменування природоохоронного заходу

Загальна кошторисна вартість заходу, тис. гривень

Обсяг коштів, який передбачається залучити в 2019 р., тис. гривень

Очікувані якісні та (або) кількісні характеристики природоохоронного ефекту (результативні показники)

усього

державний бюджет

інші джерела фінансування

Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища

Дніпропетровська область

3210

Придбання та обладнання стаціонарних станцій аналізу якості повітря у Дніпропетровській області

56600

56600

50940

5660

придбання та впровадження 10 автоматизованих постів спостережень за станом атмосферного повітря на територіях із промислово навантаженою інфраструктурою, у тому числі дев’ять постів за рахунок коштів державного бюджету

м. Київ

2210

Оснащення територіальних органів Державної екологічної інспекції України приладами та обладнанням

1888,426

1888,426

1888,426


зміцнення матеріально-технічної бази Державної екологічної інспекції України та її територіальних органів

3110

8216,414

8216,414

8216,414


2240

Зміцнення матеріально-технічної бази Державної екологічної інспекції України та її територіальних органів

9813,82

9813,82

9813,82


закупівля ліцензованого програмного забезпечення для формування матеріально-технічної бази Державної екологічної інспекції України та її територіальних органів, розбудови сучасної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури/мережі та впровадження новітньої системи електронного документообігу

3110

580

580

580


3110

Оснащення Державної екологічної інспекції України та Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу катерами моделі TUNA 865 Cabin

10500

10500

10500


створення сучасної матеріально-технічної бази з метою посилення контролю за морським середовищем, а саме придбання трьох комплектів катерів моделі TUNA 865 Cabin з двигуном і трейлером 8512


Разом за напрямом

87598,66

87598,66

81938,66

5660у тому числі:КЕКВ 2210

1888,43

1888,43

1888,43
КЕКВ 2240

9813,82

9813,82

9813,82
КЕКВ 3110

19296,41

19296,41

19296,41
КЕКВ 3210

56600

56600

50940

5660Усього за бюджетною програмою 2401270 “Здійснення природоохоронних заходів”

87598,66

87598,66

81938,66

5660у тому числі:КЕКВ 2210

1888,43

1888,43

1888,43
КЕКВ 2240

9813,82

9813,82

9813,82
КЕКВ 3110

19296,41

19296,41

19296,41
КЕКВ 3210

56600

56600

50940

5660

on top