Document 521-2017-п, valid, current version — Adoption on July 12, 2017
( Last event — Entry into force, gone July 28, 2017. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 липня 2017 р. № 521
Київ

Про внесення змін до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 16, ст. 762; 2011 р., № 32, ст. 1347; 2015 р., № 92, ст. 3128; 2017 р., № 16, ст. 467), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2017 р. № 521

ЗМІНИ,
що вносяться до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки

1. Розділ “Обсяги та джерела фінансування” викласти в такій редакції:

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 344,95 млрд. гривень, у тому числі 6,64 млрд. - за рахунок державного бюджету, 15 млрд. - за рахунок місцевих бюджетів, 323,31 млрд. - за рахунок інших джерел.”.

2. Пункт 7 додатка 1 до Програми викласти в такій редакції:

“7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млрд. гривень

У тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Державний бюджет

6,64

0,6

0,91

0,83

1,77

0,5

0,41

0,89

0,73

Місцеві бюджети

15

1,8

2

2,3

2,65

2,95

3,3Інші джерела

323,31

6,78

27,94

40,58

62,88

86,41

98,72__________
Усього


344,95


9,18


30,85


43,71


67,3


89,86


102,43


0,89


0,73”.

3. У додатку 2 до Програми:

1) підпункти 18-20 пункту 2 викласти в такій редакції:

“Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансу вання (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017


кількість домогосподарств, тис. одиниць

18,81


7,9

6,18

4,73

18) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них

Держенергоефективності

державний бюджет

107,519764


27

56,869764

23,65


-”-

220,87


41

94,5

85,37

19) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

-“-

-“-

1675,115529


255

784,779529

635,336


кількість будинків, одиниць

2926


1600

427

899

20) стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

-“-

-“-

223,566254


97,92

52,196127

73,450127”;

2) позицію “Разом за завданням 2” викласти в такій редакції:

“Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Разом за завданням 2


223320,00351126

9028,6

13709,7

23896,1071

43485,876

62162,2229928

69411,21587146

893,84542

732,436127

у тому числі

державний бюджет

5745,70351126

448,5

515,5

623,2071

1628,776

498,1229928

405,31587146

893,84542

732,436127


місцевий бюджет

15000

1800

2000

2300

2650

2950

3300
інші джерела

202574,3

6780,1

11194,2

20972,9

39207,1

58714,1

65705,9”;3) позицію “Усього за Програмою” викласти в такій редакції:

“Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансу вання (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Усього за Програмою


344940,85291126

9180,1

30846,4

43708,5225

67300,21

89857,5229928

102421,81587146

893,84542

732,436127

у тому числі

державний бюджет

6634,02291126

600

910

827,5025

1766,8

498,1229928

405,31587146

893,84542

732,436127


місцевий бюджет

15000

1800

2000

2300

2650

2950

3300
інші джерела

323306,83

6780,1

27936,4

40581,02

62883,41

86409,4

98716,5”.4. Абзаци дванадцятий - чотирнадцятий пункту 2 додатка 3 до Програми у графі “Найменування показників виконання завдання” викласти в такій редакції:

“Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них

кількість домогосподарств, тис. одиниць

18,81


7,9

6,18

4,73

стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

кількість домогосподарств, тис. одиниць

220,87


41

94,5

85,37

стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

кількість будинків, одиниць

2926


1600

427

899”.
on top