Document 521-2009-п, invalid, current version — Loss of force on June 1, 2012, on the basis - 450-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 травня 2009 р. N 521
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 450 ( 450-2012-п ) від 21.05.2012 }
Про внесення зміни до переліку документів,
необхідних для здійснення митного контролю
та митного оформлення товарів і транспортних засобів,
що переміщуються через митний кордон України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 3 переліку документів, необхідних для здійснення
митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних
засобів, що переміщуються через митний кордон України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого
2006 р. N 80 ( 80-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 5, ст. 222; 2007 р., N 33, ст. 1333), викласти у такій редакції:
"3. Зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший
документ, що використовується в міжнародній практиці замість
договору (контракту)".
2. Державній митній службі, іншим центральним органам
виконавчої влади переглянути в місячний строк переліки документів,
які видаються для здійснення митного контролю та митного
оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через
митний кордон України, з метою їх скорочення.
3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 27on top