Document 52-2006-п, first version — Adoption on January 25, 2006
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 січня 2006 р. N 52
Київ
Про порядок визначення друкованого засобу
масової інформації, у якому розміщуються
оголошення про виклик до суду відповідача,
третіх осіб, свідків, місце фактичного
проживання (перебування) яких невідоме

Відповідно до частини третьої статті 39 Кодексу
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) та частини
десятої статті 74 Цивільного процесуального кодексу України
( 1618-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок визначення друкованого засобу масової
інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик до суду
відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання
(перебування) яких невідоме, що додається.
Визначити у 2006 році друкованим засобом масової інформації
загальнодержавної сфери розповсюдження, у якому розміщуються
зазначені оголошення, газету "Урядовий кур'єр".
2. Державній судовій адміністрації подати у місячний строк
Кабінетові Міністрів України перелік друкованих засобів масової
інформації місцевої сфери розповсюдження, в яких у 2006 році
розміщуватимуться оголошення про виклик до суду відповідача,
третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування)
яких невідоме ( 205-2006-р ).

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2006 р. N 52
ПОРЯДОК
визначення друкованого засобу масової інформації,
у якому розміщуються оголошення про виклик до суду
відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного
проживання (перебування) яких невідоме

1. Цей Порядок регулює питання визначення друкованого засобу
масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик до
суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного
проживання (перебування) яких невідоме (далі - оголошення про
виклик до суду).
2. Оголошення про виклик до суду публікується в установлені
законодавством строки у друкованому засобі масової інформації
загальнодержавної сфери розповсюдження та в друкованому засобі
масової інформації місцевої сфери розповсюдження за останнім
відомим місцем проживання (перебування) на території України
відповідача, третіх осіб, свідків.
3. Державна судова адміністрація щороку до 1 листопада подає
Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення на
наступний рік друкованих засобів масової інформації
загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження, у яких
розміщуються оголошення про виклик до суду.
4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
визначають друковані засоби масової інформації місцевої сфери
розповсюдження, у яких розміщуються оголошення про виклик до суду,
з урахуванням їх тиражу і популярності та щороку до 1 жовтня
повідомляють про це Державну судову адміністрацію.
Друковані засоби масової інформації, в яких розміщуються
оголошення про виклик до суду, обираються з числа друкованих
засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, що
висвітлюють діяльність місцевих органів державної влади або є їх
друкованим органом.
5. Кабінет Міністрів України за поданням Державної судової
адміністрації щороку до 1 грудня визначає друкований засіб масової
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження ( 678-2006-р )
та затверджує перелік друкованих засобів масової інформації
місцевої сфери розповсюдження ( 205-2006-р, 678-2006-р ), у яких
розміщуються оголошення про виклик до суду, що підлягає
опублікуванню в газеті "Урядовий кур'єр".on top