Document 519/94, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2004, on the basis - 1497/2003

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1497/2003 ( 1497/2003 ) від 25.12.2003 )
Про збільшення неоподатковуваного мінімуму та ставки
прогресивного оподаткування доходів громадян
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 649/94 ( 649/94 ) від 31.10.94
N 100/95 ( 100/95 ) від 03.02.95
N 1082/95 ( 1082/95 ) від 21.11.95 )

З метою підвищення життєвого рівня громадян та їх
зацікавленості у результатах праці п о с т а н о в л я ю:
1. Установити з 1 жовтня 1995 року мінімум доходів громадян,
що не обкладається прибутковим податком, у розмірі 1700 тисяч
карбованців на місяць. ( Стаття 1 в редакції Указів Президента
N 649/94 ( 649/94 ) від 31.10.94, N 100/95 ( 100/95 ) від
03.02.95, N 1082/95 ( 1082/95 ) від 21.11.95 )
2. Установити такі ставки прогресивного оподаткування доходів
громадян:
————————————————————————————————————————————————————————————————— |Місячний сукупний оподатковуваний |Ставки та розміри податку| |доход (у неоподатковуваних мінімумах)| | ————————————————————————————————————————————————————————————————— З доходу в розмірі одного неоподатко- не оподатковується
вуваного мінімуму
З доходу в розмірі від одного неопо- 10 відсотків від суми
датковуваних мінімумів + 1 крб. до 5 доходу, що перевищує
неоподатковуваних мінімумів розмір одного неоподат-
ковуваного мінімуму
З доходу в розмірі від 5 неоподатко- податок з доходу в роз-
вуваного мінімуму + 1 крб. до 10 мірі 5 неоподатковуваних
неоподатковуваних мінімумів мінімумів + 15 відсотків
від суми, що перевищує
доход у розмірі 5 неопо-
датковуваних мінімумів
З доходу в розмірі від 10 неоподатко- податок з доходу в роз-
вуваних мінімумів + 1 крб. до 60 мірі 10 неоподатковува-
неоподатковуваних мінімумів них мінімумів + 20 від-
сотків від суми, що пе-
ревищує доход у розмірі
10 неоподатковуваних
мінімумів
З доходу в розмірі від 60 неоподатко- податок з доходу в роз-
вуваних мінімумів + 1 крб. до 100 мірі 60 неоподатковува-
неоподатковуваних мінімумів них мінімумів + 30 від-
сотків від суми, що пе-
ревищує доход у розмірі
60 неоподатковуваних
мінімумів
З доходу в розмірі понад 100 неопо- податок з доходу в роз-
датковуваних мінімумів мірі 100 неоподатковува-
них мінімумів + 40 від-
сотків від суми, що пе-
ревищує доход у розмірі
100 неоподатковуваних
мінімумів.
( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 649/94 ( 649/94 ) від 31.10.94, N 100/95 ( 100/95 ) від
03.02.95, в редакції Указу Президента N 1082/95 ( 1082/95 ) від
21.11.95 )
3. Установлені цим Указом ставки та розміри прибуткового
податку застосовуються до сум заробітної плати та інших доходів
громадян, нарахованих з 1 жовтня 1994 року.
4. Кабінету Міністрів України привести у десятиденний строк
рішення Уряду у відповідність з цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 вересня 1994 року
N 519/94on top