Document 518-2008-п, valid, current version — Revision on November 25, 2008, on the basis - 1006-2008-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 червня 2008 р. N 518
Київ
Деякі питання обігу наркотичних засобів
і психотропних речовин
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1006 ( 1006-2008-п ) від 19.11.2008 }

Відповідно до статті 14 Закону України "Про наркотичні
засоби, психотропні речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити на 2008 рік такі, що додаються:
обсяг квот, у межах яких здійснюється виробництво,
виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення
з території України наркотичних засобів і психотропних речовин,
включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2000 р. N 770 ( 770-2000-п ) (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 19, ст. 789);
обсяг квот, у межах яких здійснюється культивування рослин,
що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до
переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня
2000 р. N 770 ( 770-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 19, ст. 789).
2. Доповнити список N 1 таблиці II переліку наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770
( 770-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789),
після позиції "Тилідин (+-)-етил-транс-2-(диметиламіно)-1-феніл-
3-циклогексене-1-карбоксилат" такою позицією:
"Трамадол (+-)-транс-2-[(диметиламіно)метил]-1-
(м-метоксифеніл) циклогексанолу гідрохлорид".
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 89 ( 89-2008-п ) "Про
затвердження обсягу квот на 2008 рік, у межах яких здійснюється
виробництво лікарського засобу "трамадол" незалежно від його назви
та форми випуску" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 16,
ст. 405).
4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
привести власні нормативні акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2008 р. N 518
ОБСЯГ КВОТ
на 2008 рік, у межах яких здійснюється виробництво,
виготовлення, зберігання, ввезення на територію України,
вивезення з території України наркотичних засобів
і психотропних речовин

------------------------------------------------------------------------------ | Найменування | Обсяг квот, грамів | | наркотичного |----------------------------------------------------------| | засобу, | виробництво, | ввезення | вивезення |зберіган-| | психотропної | виготовлення | | | ня | | речовини |----------------+---------------+---------------| | | |у формі| у |у формі |у го- | у | у | | | |субста-| готовій|субстан-|товій |формі |готовій | | | | нції | лікар- | ції |лікар-| субс-| лікар- | | | | | ській | |ській |танції| ській | | | | | формі | | формі| | формі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Наркотичні засоби | |----------------------------------------------------------------------------| |Бупренорфін* | | 16113| 16200| 6048| | | 22798| |-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------| |Кодеїн* | | 1986497| 2057500| | | 16578| 2137953| |-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------| |Морфін* | | 88001| 100000| | | 28420| 210467| |-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------| |Тебаїн | | 302| 400| | | 120| 822| |-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------| |Тримеперидин | 155000| 60707| 75000| | 55000| 24000| 264645| |(промедол) | | | | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------| |Фентаніл | | 590| 700| 536| | 200| 1876| |-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------| |Метадон* | | | |193018| | | 193018| |-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------| |Трамадол: | | | | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------| |ампула, одиниць | | 6500000| | | | 850000| 6500000| |-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------| |капсула/таблетка,| |19500000| | | | 1150000| 19500000| |одиниць | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Психотропні речовини | |----------------------------------------------------------------------------| |Альпразолам | | | | 500| | | 500| |-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------| |Гамма-оксимасляна|5460000| 5772000| | | | 5304000| 6240000| |кислота* | | | | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------| |Діазепам | | 344050| 400000| 32500| | 29500| 6055415| |-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------| |Золпідем* | | | | 500| | | 500| |-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------| |Клоназепам | 10000| 10000| | 1810| | | 15729| |-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------| |Медазепам | | | | 16810| | | 16810| |-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------| |Мідазолам | | | | 7250| | | 7250| |-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------| |Оксазепам | | | | 30443| | | 30443| |-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------| |Тофізопам | | | | 500| | | 500| |-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------| |Феназепам | 200000| 25000| | |110000| 15000| 218242| |-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------| |Фенобарбітал | |69393082|71710000|589779| |31300000| 75969493| |-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------| |Хлордіазепоксид | | | | 17788| | | 17788| |-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------| |Циклобарбітал* | | | | 22209| | | 22209| ------------------------------------------------------------------------------
_______________
* У тому числі солі зазначеної речовини, що використовуються
в медичних цілях.
{ Обсяг квот із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1006
( 1006-2008-п ) від 19.11.2008 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2008 р. N 518
ОБСЯГ КВОТ
на 2008 рік, у межах яких здійснюється
культивування рослин, що містять наркотичні засоби
і психотропні речовини

------------------------------------------------------------------ | Найменування рослини, що містить |Посівна площа, гектарів | | наркотичні засоби, психотропні | | | речовини | | |---------------------------------------+------------------------| |Рослини виду мак снотворний (Papaver | 12368 | |somniferum L.) | | |---------------------------------------+------------------------| |Рослини роду коноплі (Cannabis) | 1100 | ------------------------------------------------------------------on top