Питання державної контрольно-ревізійної служби в Україні
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on July 5, 1993515
Document 515-93-п, previous version — Revision on April 6, 2012, on the basis - 256-2012-п
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 липня 1993 р. N 515
Київ
Питання державної контрольно-ревізійної
служби в Україні
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1041 ( 1041-93-п ) від 17.12.93
N 206 ( 206-95-п ) від 22.03.95 }
{ Щодо підвищення посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів державної контрольно-ревізійної служби
додатково див. Постанову КМ 821 ( 821-95-п ) від
16.10.95 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1504 ( 1504-97-п ) від 31.12.97
N 677 ( 677-98-п ) від 18.05.98
N 700 ( 700-98-п ) від 18.05.98
N 1130 ( 1130-98-п ) від 22.07.98
N 357 ( 357-2000-п ) від 18.02.2000
N 501 ( 501-2000-п ) від 16.03.2000
N 322 ( 322-2001-п ) від 04.04.2001
N 890 ( 890-2009-п ) від 19.08.2009
N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }

Відповідно до Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ), постанови
Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України
"Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні"
( 2940-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Ліквідувати Контрольно-ревізійне управління Міністерства
фінансів України та його підрозділи на місцях. Визначити їх
правонаступниками у частині майнових прав та обов'язків Головне
контрольно-ревізійне управління України (ГоловКРУ України),
контрольно-ревізійні управління в Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, контрольно-ревізійні підрозділи
(відділи, групи) в районах, містах і районах у містах.
2. Затвердити Положення про державну контрольно-ревізійну
службу в Україні і Порядок та умови державного обов'язкового
особистого страхування службових осіб державної
контрольно-ревізійної служби, що додаються. { Пункт 2 втратив чинність в частині затвердження Положення про
державну контрольно-ревізійну службу в Україні на підставі
Постанови КМ N 322 ( 322-2001-п ) від 04.04.2001, додатково дивись
Указ Президента N 1265/2000 ( 1265/2000 ) від 28.11.2000 }
3. Установити на 1993 рік граничну чисельність працівників
державної контрольно-ревізійної служби в Україні в кількості 13905
одиниць, у тому числі контрольно-ревізійних управлінь у Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі - 13675 одиниць та
Головного контрольно-ревізійного управління у кількості - 230
одиниць.
4. Установити асигнування на утримання державної
контрольно-ревізійної служби в Україні на 1993 рік у сумі
15745473.5 тис. карбованців, у тому числі фонд оплати праці -
7002302.6 тис. карбованців, з них на утримання Головного
контрольно-ревізійного управління відповідно 305538.2 і 145918.3
тис. карбованців.
5. Установити, що фінансування та матеріально-технічне
забезпечення апарату і утримання підрозділів державної
контрольно-ревізійної служби в Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі здійснюється Головним контрольно-ревізійним
управлінням у межах граничної чисельності працівників і асигнувань
на це, встановлених Кабінетом Міністрів України.
6. Враховуючи, що здійснення державного контролю за
витрачанням бюджетних коштів покладено на державну
контрольно-ревізійну службу в Україні, Міністерству охорони
здоров'я, Міністерству освіти, Міністерству культури, Міністерству
соціального захисту населення разом з Радою Міністрів Республіки
Крим, обласним, Київською і Севастопольською міськими державними
адміністраціями вирішити в установленому порядку питання про
ліквідацію контрольно-ревізійних підрозділів з питань охорони
здоров'я, освіти, культури та соціального захисту населення.
7. Установити, що за умовами транспортного і побутового
обслуговування Голова Головного контрольно-ревізійного управління
та його заступники прирівнюються відповідно до першого заступника
та заступників міністра, керівники структурних підрозділів
Головного контрольно-ревізійного управління - до відповідних
категорій працівників міністерства, начальники
контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі, їх заступники, начальники
відділів, а також начальники контрольно-ревізійних підрозділів у
районах, містах, районах у містах та міжрайонних
контрольно-ревізійних відділів - до керівних працівників
міністерств Автономної Республіки Крим, управлінь і самостійних
відділів відповідних органів виконавчої влади. ( Пункт 7 в
редакції Постанови КМ N 322 ( 322-2001-п ) від 04.04.2001 )
( Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1130
( 1130-98-п ) від 22.07.98 )
( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 501
( 501-2000-п ) від 16.03.2000 )
( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 357
( 357-2000-п ) від 18.02.2000 )
11. Установити, що кошти на придбання проїзних квитків для
службових осіб державної контрольно-ревізійної служби
передбачаються в кошторисах на фінансування державної
контрольно-ревізійної служби.
( Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 322
( 322-2001-п ) від 04.04.2001 )
( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 322
( 322-2001-п ) від 04.04.2001 )
14. Державному комітетові з матеріальних ресурсів протягом
1993-1994 років забезпечити державну контрольно-ревізійну службу
в Україні службовим автотранспортом, розмножувальною і
комп'ютерною технікою, інвентарем, обладнанням та іншими
матеріальними ресурсами. Виділити державній контрольно-ревізійній
службі в Україні 35 легкових автомобілів у 1993 і 150 - у 1994
роках.
15. Міністерству економіки і Міністерству фінансів щорічно,
включаючи 1993 рік, передбачати необхідні капітальні вкладення
і кошти на спорудження житла для працівників державної
контрольно-ревізійної служби в Україні.
16. Міністерству фінансів профінансувати в 1993 році
додаткові витрати на утримання державної контрольно-ревізійної
служби в Україні та придбання автотранспорту, обладнання,
копіювальної, обчислювальної, розмножувальної і комп'ютерної
техніки в межах загальних асигнувань, передбачених у державному
бюджеті на утримання органів державної виконавчої влади.
17. Міністерству освіти забезпечити прийом до вищих
навчальних закладів (академій, інститутів, університетів) за
спеціалізацією "Ревізія і контроль" у кількості не менше 400
чоловік починаючи з 1993/94 навчального року.
18. Міністру Кабінету Міністрів України, Раді Міністрів
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям розглянути питання щодо забезпечення у
1993 році Головного контрольно-ревізійного управління,
контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, контрольно-ревізійних підрозділів
(відділів, груп) у районах, містах, районах у містах службовими
приміщеннями.
19. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР від 28 травня 1956 р. N 567 "Про утворення в складі
Міністерства фінансів Української РСР Контрольно-ревізійного
управління" (ЗП УРСР, 1956 р., N 9-10, ст. 99).

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.18

( Положення про державну контрольно-ревізійну службу в
Україні втратило чинність на підставі Постанови КМ
N 322 ( 322-2001-п ) від 04.04.2001 )

ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 1993 р. N 515

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
державного обов'язкового особистого страхування
службових осіб державної контрольно-ревізійної
служби в Україні
{ У тексті Порядку слова "страхова подія" в усіх відмінках
і формах числа замінено словами "страховий випадок" у
відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ
N 890 ( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }

1. Державне обов'язкове особисте страхування службових осіб
державної контрольно-ревізійної служби в Україні (надалі -
державна контрольно-ревізійна служба) здійснюється за рахунок
коштів державного бюджету.
2. Державному обов'язковому особистому страхуванню підлягають
службові особи Головного контрольно-ревізійного управління
(ГоловКРУ), контрольно-ревізійних управлінь у Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, контрольно-ревізійних
підрозділів (відділів, груп) у районах, містах, районах у містах
(надалі - застраховані).
3. Державне обов'язкове особисте страхування службових осіб
державної контрольно-ревізійної служби здійснюється страховиками,
які одержали відповідну ліцензію в Нацкомфінпослуг. { Абзац перший
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 256
( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }
Страхові платежі за державним обов'язковим особистим
страхуванням службових осіб державної контрольно-ревізійної
служби, включаючи витрати страховика на його здійснення, в
розмірі, що не перевищує 6 відсотків загальної суми таких
платежів, перераховуються ГоловКРУ (далі - страхувальник) на
окремий рахунок страховика. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95; в редакції Постанови КМ N 890
( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }
4. Розміри страхових платежів визначаються Мінфіном під час
формування державного бюджету на наступний рік. { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 206 ( 206-95-п ) від 22.03.95;
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 890 ( 890-2009-п )
від 19.08.2009 }
5. Страхові платежі сплачуються страхувальником щомісячно до
25 числа в розмірі 1/12 річної суми.
6. Страхові платежі, не використані в поточному році на
виплату страхових сум, зараховуються до чергових платежів, а
кошти, яких не вистачає на виплату страхових сум, доплачуються
страхувальником.
7. Страховик виплачує страхові суми: ( Абзац перший пункту 7
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206 ( 206-95-п )
від 22.03.95 ) а) у разі загибелі або смерті застрахованого у зв'язку з
виконанням службових обов'язків у період служби або протягом року
після звільнення з неї його спадкоємцям - у розмірі десятирічного
грошового утримання застрахованого за останньою посадою, яку він
займав; б) у разі втрати застрахованим працездатності в результаті
поранення, контузії, травми, каліцтва, захворювання чи
інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням службових
обов'язків в період служби або протягом року після звільнення з
неї, - у розмірі, що залежить від ступеня втрати працездатності,
який визначається у відсотковому відношенні до суми п'ятирічного
грошового утримання за останньою посадою, яку він займав до
встановлення втрати працездатності. Виплата страхових сум, зазначених у підпунктах "а" і "б"
цього пункту, в зв'язку з загибеллю (смертю) або втратою
працездатності (надалі - страховий випадок) провадиться з
вирахуванням раніше виплачених страхових сум за цей самий
страховий випадок. При цьому страхова сума виплачується незалежно
від витрат за іншими видами страхування і виплат у порядку
відшкодування збитків. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95, N 890 ( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }
8. З вимогою про виплату страхової суми застрахований або
його спадкоємці можуть звернутися до страховика протягом трьох
років з дня настання страхового випадку. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95, N 890 ( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }
9. Виплата страхових сум провадиться у семиденний термін з
дня одержання страховиком всіх необхідних документів від
застраховааного або його спадкоємців. У разі відмови у виплаті страхової суми страховик у
семиденний термін повідомляє про це застрахованого або його
спадкоємців і відповідний орган контрольно-ревізійної служби із
зазначенням причин відмови. Спори між застрахованими (його спадкоємцями) і страховиком
щодо виплати страхової суми вирішуються в установленому
законодавством порядку. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95, N 890 ( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }
10. При настанні страхових випадків, передбачених пунктом 7
цього Порядку та умов, виплата страхових сум провадиться
страховиком за місцем постійного проживання застрахованого шляхом
їх перерахування на особистий рахунок одержувача в установі банку,
видачі чека або поштового переказу за рахунок страхувальника. Неповнолітньому спадкоємцеві виплата страхової суми
провадиться шляхом перерахування на його особистий рахунок в
установі банку за місцем проживання з одночасним повідомленням
про це відповідного органу опіки і піклування. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95, N 890 ( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }
11. Страхові суми не виплачуються, якщо страховий випадок: а) настала у зв'язку з вчиненням застрахованим навмисного
злочину або є наслідком вчинення застрахованим дій у стані
алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння; б) є наслідком навмисно вчинених собі застрахованим тілесних
ушкоджень.
12. У разі загибелі або смерті застрахованого орган
контрольно-ревізійної служби, де працював застрахований, видає
спадкоємцям довідку за встановленою формою (додаток N 1) для
одержання свідоцтва про право на спадщину.
13. Для вирішення питання про виплату страхової суми у
випадках, передбачених пунктом 7 цього Порядку та умов,
застрахований або його спадкоємець оформляють у відповідному
органі контрольно-ревізійної служби та подають страховику заяву за
встановленою формою (додаток N 2), а також пред'являють документ,
що засвідчує особу. ( Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 206 ( 206-95-п ) від 22.03.95 ) Крім цього подаються: а) у разі загибелі або смерті застрахованого - копія
свідоцтва про смерть застрахованого, свідоцтво про право на
спадщину; б) у разі втрати застрахованим працездатності - копія довідки
медико-соціальної експертної комісії про ступінь втрати
працездатності, засвідчена в нотаріальному порядку. { Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 890
( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }
14. Органи контрольно-ревізійної служби зобов'язані надавати
за запитами страховика документи про обставини настання страхових
випадків, необхідні для вирішення питаня про виплату страхових
сум. { Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95, N 890 ( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }
Додаток N 1
до Порядку та умов державного
Штамп обов'язкового особистого страхуваня
органу контрольно- службових осіб державної контрольно-
ревізійної служби ревізійної служби в Україні

ДОВІДКА
Видана про те, що ___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) був застрахований за державним обов'язковим особистим страхуванням
службових осіб державної контрольно-ревізійної служби в Україні.
Страхова сума підлягає виплаті спадкоємцям загиблого
(померлого) на підставі підпункту "а" пункту 7 Порядку та умов
державного обов'язкового страхування службових осіб державної
контрольно-ревізійної служби в Україні, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 5 липння 1993 р. N 515
Довідка видана для подання в нотаріальну контору.

М. П. органу контрольно-
ревізійної служби Керівник
органу контрольно-ревізійної служби
"__" __________ 199__р. _____________
(підпис)

Додаток N 2
до Порядку та умов державного обов'яз-
кового особистого страхування службових
осіб державної контрольно-ревізійної
служби в Україні

Керівникові страхової організації _________________________________________ (району, міста)
від _____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________________________
(місце проживання)

ЗАЯВА
на виплату страхової суми
Прошу Вас виплатити мені страхову суму в зв'язку з тим, що
_____________________________________________________________
(вказується страховий випадок) Раніше одержував (не одержував) страхову суму ____________________
(розмір страхової __________________ у зв'язку з цим випадком.
суми)
До заяви додаю такі документи:
1.
2.
3.
4. "__"_______________199__р. Підпис заявника __________________________________________________________________
Відмітка органу контрольно-ревізійної служби: _____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
працював з "__"_________________199__р. по
"__"__________________199__р. в органі конт-
рольно-ревізійної служби на посаді __________
(вказу- _____________________________________________
ється посада, яку він займав на день _____________________________________________
страхового випадку)
Страховий випадок стався у зв'язку з
виконанням службових обов'язків.
Місячне грошове утримання застрахованого за
останньою посадою, яку він займав, становило
М. П. органу _____________________________________ крб.
контрольно-ревізійної
служби Керівник органу контрольно-ревізійної
служби _______________________ "__"__________199__р. (підпис)
{ Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95, N 890 ( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }
Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 липня 1993 р. N 515

СХЕМА ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ
керівних працівників і спеціалістів Головного
управління контрольно-ревізійної служби України
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний посадовий | оклад, гривень ------------------------------------------------------------------
Начальник ГоловКРУ 165
Перший заступник начальника ГоловКРУ 160
Заступник начальника ГоловКРУ 155
Начальник управління у складі ГоловКРУ 140
Начальник самостійного відділу у складі 125 - 135
ГоловКРУ
Начальник відділу у складі управління 120 - 130
Головний контролер-ревізор 115 - 125
Провідний контролер-ревізор 110 - 120
Старший контролер-ревізор 105 - 115
Контролер-ревізор 95 - 105
( Додаток N 1 в редакції Постанов КМ N 1041 ( 1041-93-п ) від
17.12.93, N 700 ( 700-98-п ) від 18.05.98 )

Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 липня 1993 р. N 515

СХЕМА ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ
керівних працівників і спеціалістів контрольно-ревізійних
управлінь в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві і Севастополі
------------------------------------------------------------------ |Місячний посадовий оклад, гривень Посада |--------------------------------------------- |Автономна | за групами областей |Республіка|---------------------------------- |Крим |поза групою,| I | II | | м. Київ | |м. Севастополь ------------------------------------------------------------------
Начальник управління 150 150 145 140
Заступник начальника 140 140 135 130
управління
Начальник відділу 120-130 120-130 120-125 115-120
Головний контролер-
ревізор 100-110 100-110 100-110 100-110
Провідний контролер-
ревізор 95-105 95-105 95-105 95-105
Старший контролер-
ревізор 90-100 90-100 90-100 90-100
Контролер-ревізор 80-90 80-90 80-90 80-90
( Додаток N 2 в редакції Постанов КМ N 1041 ( 1041-93-п ) від
17.12.93, N 700 ( 700-98-п ) від 18.05.98 )

Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО

Додаток N 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 липня 1993 р. N 515

СХЕМА ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ
керівних працівників і спеціалістів контрольно-ревізійних
відділів у містах (крім міста Києва і Севастополя)
------------------------------------------------------------------ |Місячний посадовий оклад, гривень Посада |--------------------------------------------- | У містах з | За групами міст |чисельністю |----------------------------- |населення понад| поза | I | II | III | 1 млн. чоловік|групою| | | ------------------------------------------------------------------
Начальник відділу 125 120 115 110 105
Заступник начальника 120 115 110 105 100
відділу
Начальник групи 105-115 100-110 95-105 90-100 85-95
Головний контролер-
ревізор 90-100 90-100 85-95 80-90 75-85
Провідний контролер-
ревізор 85-95 85-95 80-90 75-85 70-80
Старший контролер-
ревізор 80-90 80-90 75-85 70-80 65-75
Контролер-ревізор 75-85 70-80 70-80 65-75 60-70
( Додаток N 3 в редакції Постанов КМ N 1041 ( 1041-93-п ) від
17.12.93, N 700 ( 700-98-п ) від 18.05.98 )

Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Додаток N 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 липня 1993 р. N 515

СХЕМА ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ
керівних працівників і спеціалістів контрольно-ревізійних
відділів, груп у районах і районах у містах
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |----------------------------------- | у районах | у районах і | м. Києва |районах у містах ------------------------------------------------------------------
Начальник відділу 115 110
Заступник начальника відділу 110 105
Начальник групи 95 - 105 90 - 100
Головний контролер-ревізор 85 - 95 80 - 90
Провідний контролер-ревізор 80 - 90 75 - 85
Старший контролер-ревізор 75 - 85 70 - 80
Контролер-ревізор 70 - 80 65 - 75
( Додаток N 4 в редакції Постанов КМ N 1041 ( 1041-93-п ) від
17.12.93, N 700 ( 700-98-п ) від 18.05.98 )

Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Додаток N 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 липня 1993 р. N 515

СХЕМА ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ
інших спеціалістів контрольно-ревізійної служби України
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад, гривень |--------------------------------------------- Посада |ГоловКРУ|Контрольно-ревізійні управління за | | групами областей | |------------------------------------ | |Автономна|поза | I | II | |Республі-|групою,| |м. Севасто- | |ка Крим |м. Київ| | поль ------------------------------------------------------------------
Головний спеціаліст 90-100 70-80 70-80 65-75 65-70
Провідний спеціаліст 80-90 60-70 60-70 60-70 60-65
Спеціаліст I 70-80 55-65 55-65 55-65 55-60
категорії
Спеціаліст II 60-70 50-60 50-55 50-55 50-55
категорії
Спеціаліст 50-60 48-50 48-50 48-50 48-50
( Додаток N 5 в редакції Постанови КМ N 700 ( 700-98-п ) від
18.05.98 )

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 липня 1993 р. N 515

СХЕМА ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ
службовців державної контрольно-ревізійної служби України
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний посадовий | оклад, гривень ------------------------------------------------------------------
Відповідальний черговий 64 - 70
Старший інспектор 48 - 54
Інспектор 45 - 48
Зав. архівом, підрозділом з обліку і доставки 48 - 59
документів
Зав. господарством 45 - 48
Зав. складом 45 - 48
Зав. друкарським бюро, копіювально- 48 - 54
розмножувальним бюро
Секретар-друкарка 45 - 48
Друкарка I категорії 45 - 48
Діловод 45
Комендант 45 - 48
Касир, секретар керівника 45 - 48
Оператор комп'ютерного набору 48 - 53
( Додаток N 6 в редакції Постанови КМ N 700 ( 700-98-п ) від
18.05.98 )

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

( Додаток N 7 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 1130 ( 1130-98-п ) від 22.07.98 )on top