Document 510/2001, previous version — Revision on June 26, 2002, on the basis - 586/2002
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про посилення державного контролю
за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 586/2002 ( 586/2002 ) від 26.06.2002 )

З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері
виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів, підвищення ефективності контролю в цій сфері, збільшення
надходжень доходів до бюджету п о с т а н о в л я ю:
1. Покласти на Державну податкову адміністрацію України
забезпечення реалізації державної політики у сфері контролю за
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів, здійснення міжгалузевої координації у цій сфері. ( Стаття
1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 586/2002
( 586/2002 ) від 26.06.2002 )
2. Кабінету Міністрів України:
1) розробити та затвердити протягом двох місяців додаткові
заходи, спрямовані на вдосконалення регулювання виробництва та
обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, забезпечення
їх високої якості, захисту здоров'я громадян, а також посилення
боротьби з незаконним виробництвом та обігом спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів на території України, зокрема шляхом
поліпшення функціонування єдиного автоматизованого банку даних про
виробництво такої продукції, прискорення запровадження
криптографічних, голографічних та інших сучасних методів її
захисту від фальсифікації;
2) здійснити у двотижневий строк заходи, пов'язані з
покладенням на Державну податкову адміністрацію України функцій із
забезпечення реалізації державної політики у сфері виробництва та
обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів,
передбачивши, зокрема, вирішення питань щодо:
ліквідації Державного департаменту регулювання виробництва та
обігу алкоголю і тютюну у складі Міністерства фінансів України та
створення у складі Державної податкової адміністрації України
відповідного департаменту з питань реалізації державної політики у
сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів та його територіальних підрозділів;
передачі Державній податковій адміністрації України майна, що
залишиться після ліквідації Державного департаменту регулювання
виробництва та обігу алкоголю і тютюну та його територіальних
підрозділів;
використання Державною податковою адміністрацією України
бюджетного призначення, затвердженого для виконання функцій,
зазначених у статті 1 цього Указу;
3) внести у місячний строк пропозиції щодо внесення змін до
указів Президента України, що випливають з цього Указу;
4) привести в місячний строк свої рішення у відповідність із
цим Указом.
3. Визнати таким, що втратив чинність, абзац третій пункту
"б" статті 1 Указу Президента України від 15 грудня 1999 року
N 1573 ( 1573/99 ) "Про зміни у структурі центральних органів
виконавчої влади" (із змінами, внесеними Указами від 3 квітня 2000
року N 556 ( 556/2000 ), від 25 травня 2000 року N 721
( 721/2000 ), від 27 червня 2000 року N 827 ( 827/200), від 14
липня 2000 року N 902 ( 902/2000 ), від 27 серпня 2000 року
N 1031 ( 1031/2000), від 23 жовтня 2000 року N 1159 ( 1159/2000 ),
від 5 грудня 2000 року N 1303 ( 1303/2000 ), від 5 квітня
2001 року N 233 ( 233/2001 ) та від 5 червня 2001 року N 405
( 405/2001 ) у частині покладення на Міністерство фінансів
України функцій Комітету України з монополії на виробництво та
обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 2001 року
N 510/2001on top