Document 51-2018-п, valid, current version — Adoption on February 7, 2018
( Last event — Entry into force, gone February 10, 2018. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 лютого 2018 р. № 51
Київ

Про внесення змін до Положення про Державне агентство України з питань кіно

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Державне агентство України з питань кіно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 р. № 277 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 59, ст. 1618), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 51

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державне агентство України з питань кіно

1. У пункті 4:

1) у підпункті 4 слова “за державним замовленням” виключити;

2) підпункти 6 і 16 викласти в такій редакції:

“6) укладає договори про закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виготовлення (створення) вихідних фільмових матеріалів, аудіовізуальних творів;”;

“16) здійснює відповідно до законодавства функції державного нагляду (контролю) у сфері кінематографії;”;

3) доповнити пункт підпунктами 28-1-28-3 такого змісту:

“28-1) організовує та забезпечує роботу Ради з державної підтримки кінематографії, Експертної комісії з питань кінематографії;

28-2) вносить до Ради з державної підтримки кінематографії проекти рішень, а також реалізує рішення Ради з державної підтримки кінематографії щодо:

утворення експертних комісій у порядку, передбаченому законом;

надання державної підтримки суб’єктам кінематографії у порядку та формах, визначених законом, у тому числі укладення договорів про надання державної підтримки;

28-3) приймає рішення про накладення адміністративно-господарських санкцій у формі адміністративно-господарських штрафів;”.

2. У підпункті 2 пункту 5 слова “формує кадровий резерв на відповідні посади,” виключити.

3. Пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Держкіно очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби.”.

4. У пункті 10:

1) підпункт 8 виключити;

2) підпункт 9 після слів “структуру апарату Держкіно,” доповнити словом “затверджує”;

3) підпункт 14 після слів “працівників апарату Держкіно,” доповнити словом “керівників”.

5. Пункт 11 викласти в такій редакції:

“11. Голова Держкіно має двох заступників, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

Заступники Голови Держкіно звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу.”.on top