Document 502-2009-п, valid, current version — Revision on November 2, 2010, on the basis - 975-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 травня 2009 р. N 502
Київ
Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів
державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності
на період до 31 грудня 2010 року
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 751 ( 751-2009-п ) від 17.07.2009
N 975 ( 975-2010-п ) від 27.10.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Органам і посадовим особам, уповноваженим законами
здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської
діяльності:
1) до 31 грудня 2010 р.:
тимчасово припинити проведення планових перевірок суб'єктів
господарювання, крім перевірок суб'єктів господарювання, що
відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв
оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності
віднесені до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику,
та планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням
санітарного і податкового законодавства, правильністю обчислення,
повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових
фондів податків і зборів (обов'язкових платежів) та планових
заходів державного архітектурно-будівельного нагляду (контролю);
{ Абзац другий підпункту 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 751 ( 751-2009-п ) від 17.07.2009, N 975
( 975-2010-п ) від 27.10.2010 }
установити обмеження щодо проведення позапланових перевірок
суб'єктів господарювання, крім перевірок, що проводяться за
зверненнями фізичних і юридичних осіб про порушення суб'єктом
господарювання вимог законодавства або за поданням суб'єктом
господарювання до відповідного органу письмової заяви про
проведення перевірки за його бажанням;
видавати суб'єктові господарювання припис про усунення
протягом 30 діб виявлених порушень, підготовлений на підставі акта
про проведення перевірки, якщо інший строк не передбачено законом;
приймати рішення про застосування до суб'єктів господарювання
фінансових і адміністративних санкцій лише у разі невиконання ними
протягом 30 діб від дня одержання приписів про усунення виявлених
порушень (крім порушень, що неможливо усунути);
не застосовувати санкції за порушення, які усунуті на
виконання припису;
2) привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у
відповідність з цією постановою.
2. Державному комітетові з питань регуляторної політики та
підприємництва надавати методологічну допомогу органам і посадовим
особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд
(контроль) у сфері господарської діяльності, з метою забезпечення
виконання цієї постанови.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 25on top