Document 502-2007-р, valid, current version — Adoption on July 11, 2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 11 липня 2007 р. N 502-р
Київ
Деякі питання підготовки та проведення
в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу

1. Схвалити Концепцію Державної програми підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу, що додається.
2. Затвердити план заходів на 2007 рік з підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу, що додається.
3. Визначити Мінсім'ямолодьспорт і Мінекономіки державними
замовниками Державної програми підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
4. Мінсім'ямолодьспорту і Мінекономіки разом з іншими
заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією футболу
України розробити і подати до 1 вересня 2007 р. Кабінетові
Міністрів України проект Державної програми підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу, а також пропозиції щодо внесення змін до державних та
галузевих програм.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2007 р. N 502-р
КОНЦЕПЦІЯ
Державної програми підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Визначення проблеми, на розв'язання
якої спрямована Програма
Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначила
Федерацію футболу України та Польську футбольну асоціацію
приймаючими асоціаціями фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу (далі - чемпіонат).
У 2012 році протягом трьох тижнів в Україні відбудуться
16 футбольних матчів, у тому числі фінальний матч чемпіонату в
м. Києві.
Передбачається, що матчі фінальної частими чемпіонату, які
проходитимуть в Україні, відвідають понад 600 тис. уболівальників
з різних країн світу та подивляться у прямій телетрансляції майже
8 млрд. глядачів.
Ураховуючи те, що чемпіонат є однією з найбільш суспільно
значущих світових спортивних подій, відповідно до вимог УЄФА на
Україну покладаються такі завдання:
забезпечити гарантування безпеки осіб, діяльність яких
пов'язана з проведенням чемпіонату;
підготувати об'єкти спортивної інфраструктури для проведення
матчів та організації тренувального процесу команд - учасниць
чемпіонату;
організувати надання належних за якістю та кількістю послуг
громадського транспорту в межах та навколо міст, де
відбуватимуться матчі, безпечне та безперешкодне просування
транспортних засобів транспортними коридорами та об'їзними шляхами
по всій Україні;
забезпечити захист прав інтелектуальної власності УЄФА та її
комерційних партнерів;
заборонити незаконний обіг квитків і несанкціоновану торгівлю
ними;
створити оптимальні умови для роботи засобів масової
інформації та репортерів під час проведення чемпіонату;
забезпечити надання всіх необхідних медичних послуг, їх
належну якість та максимальну доступність;
забезпечити застосування спрощеного порядку перетину
державного кордону особами та ввезення товарів, необхідних для
підготовки та проведення чемпіонату, а також облаштування
додаткових мітних пропускних пунктів;
забезпечити наявність необхідної туристичної інфраструктури у
межах і навколо міст, у яких відбуватимуться матчі чемпіонату,
розроблення спеціальних туристичних маршрутів;
організувати розміщення осіб, які прибудуть в Україну під час
проведення чемпіонату;
інші завдання, пов'язані з підготовкою та проведенням
чемпіонату.
Однак виконання зазначених завдань ускладнюється
невідповідністю вимогам УЄФА більшості об'єктів спортивної,
транспортної, інформаційно-телекомунікаційної та соціальної
інфраструктури, які повинні забезпечити проведення чемпіонату та
прийом осіб, діяльність яких пов'язана з проведенням чемпіонату,
відсутністю достатньої кількості фахівців, що володіють
необхідними професійними знаннями і досвідом підготовки та
проведення великих спортивних міжнародних заходів.
Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування
необхідності її розв'язання програмним методом
Основними причинами виникнення проблеми є:
належність більшості спортивних споруд в Україні до державної
або комунальної форми власності, утримання їх головним чином за
рахунок бюджетних коштів;
зменшення протягом останніх років обсягів коштів, які
виділялися на утримання об'єктів соціальної інфраструктури,
зокрема об'єктів фізичної культури і спорту;
відсутність протягом останніх років достатніх інвестицій в
соціальну сферу;
зменшення кількості спортивних змагань високого рівня, що
проводилися в Україні.
Причини виникнення проблеми свідчать про її глибинний
соціально-економічний характер, тому їх усунення можливе лише
шляхом розроблення та виконання державної цільової програми із
залученням фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів,
коштів вітчизняних та іноземних інвесторів, за умови чіткої
координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування, налагодження
міжгалузевих, міжрегіональних та міжнародних зв'язків.
Мета Програми
Мета Програми полягає у створенні правових, соціальних,
економічних та організаційних умов для успішного проведення в
Україні чемпіонату.
Для успішного досягнення зазначеної мети необхідно:
привести об'єкти, які забезпечуватимуть проведення в Україні
чемпіонату, у відповідність з вимогами УЄФА;
підготувати необхідну кількість фахівців з підготовки та
проведення таких міжнародних заходів;
створити для вболівальників атмосферу футбольного свята в
усіх містах, у яких відбуватимуться матчі;
забезпечити належну підготовку національної збірної України з
футболу для виступу в чемпіонаті.
Визначення оптимального варіанта розв'язання
проблеми на основі порівняльного аналізу можливих
варіантів
Є два варіанта розв'язання завдань, поставлених перед
Україною у зв'язку з проведенням чемпіонату.
Перший варіант передбачає здійснення заходів з підготовки та
проведення в Україні чемпіонату державними установами за рахунок
бюджетних коштів із залученням кредитних ресурсів.
Це дасть змогу певною мірою забезпечити централізацію процесу
підготовки та здійснення контролю за своєчасним виконанням планів
заходів. Проте, враховуючи стан інфраструктури та масштаби роботи,
яку необхідно виконати, такий варіант недостатньо ефективний,
оскільки концентрація великої суми бюджетних коштів для
забезпечення здійснення одного такого заходу світового масштабу
обов'язково призведе до гальмування розвитку інших сфер
суспільного життя та розвитку регіонів, які не залучені до
проведення заходу, і викличе незадоволення значної чистини
населення.
Другий варіант передбачає здійснення більшості заходів
приватними структурами за організаційного та методичного сприяння
з боку держави. Зазначений варіант мінімізує видатки держави і
перекладе основний тягар фінансових витрат на недержавні
структури. Такий підхід вперше було використано у США під час
проведення Олімпійських ігор в Атланті. Проте, як засвідчить
досвід, такий варіант може бути ефективним лише у країнах з
розвинутою транспортною, інформаційно-телекомунікаційною та
соціальною інфраструктурою, коли роль приватних суб'єктів
господарювання полягає лише в удосконаленні існуючої
матеріально-технічної бази.
У країнах, в яких відповідна інфраструктура потребує значного
вдосконалення, без головної ролі держави в процесі розв'язання
таких масштабних завдань обійтися неможливо. Про це переконливо
свідчить досвід проведення Олімпійських ігор в Греції та фінальної
частини чемпіонату Європи з футболу у Португалії в 2004 році. Саме
активна роль державних структур із створенням одночасно умов для
максимального залучення недержавних установ та організацій, у тому
числі іноземних, дала змогу цим країнам провести зазначені
змагання на належному рівні.
Зважаючи на викладене, можна зробити висновок, що оптимальним
варіантом розв'язання проблеми є варіант, коли Кабінет Міністрів
на основі затвердженої ним державної цільової програми, в якій
буде чітко сформовано комплекс завдань і заходів, спрямованих на
підготовку і проведення чемпіонату, визначено конкретних
виконавців (державних і недержавних структур) і джерела
фінансування кожного заходу, буде відігравати головну роль у її
виконанні.
Шляхи і способи розв'язання
проблеми, строк виконання Програми
В основу Програми повинні бути покладені завдання і заходи
відповідних діючих державних програм, зокрема Національної
програми інформатизації ( 74/98-ВР ), Державної цільової програми
забезпечення митних органів технічними засобами митного контролю
на 2004-2010 роки ( 1255-2004-п ), Державної програми розвитку
автомобільних доріг загального користування на 2007-2011 роки
( 710-2005-п ), Програми розвитку національної мережі міжнародних
транспортних коридорів в Україні на 2006-2010 роки ( 496-2006-п ),
Державної програми розвитку міського електротранспорту на
2007-2010 роки ( 1855-2006-п ), Програми забезпечення
безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями
до об'єктів житлового та громадського призначення ( 863-2003-п ),
Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на
2007-2011 роки ( 1594-2006-п ), Комплексної програми розвитку
футболу на 2004-2008 роки ( 904-2004-п ), Державної програми
розвитку туризму на 2002-2010 роки ( 583-2002-п ), Програми
розбудови туристичної інфраструктури за напрямками національної
мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних
магістралей у 2004-2010 роках ( 612-2004-п ), Програми технічного
оснащення Державної спеціальної (воєнізованої)
аварійно-рятувальної служби Міністерства з питань надзвичайних
ситуацій ( 1245-2004-п ), а також відповідних регіональних
програм.
Виходячи з вимог УЄФА, основні зусилля під час підготовки
повинні бути спрямовані на:
будівництво нових або реконструкцію діючих стадіонів у
мм. Києві, Львові, Дніпропетровську, Донецьку, Одесі, Харкові;
створення сучасних систем, які здатні забезпечити надання
належних за якістю та кількістю послуг громадського транспорту в
межах і навколо зазначених міст, контрольовану, безпечну
доступність доріг, що ведуть до стадіонів (метрополітени, трамваї,
тролейбуси, автобуси);
створення сучасних систем надання допомоги у разі виникнення
надзвичайних ситуацій;
забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими
фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського
призначення шляхом внесення відповідних змін до державних
будівельних норм;
будівництво, реконструкцію, ремонт за європейськими
стандартами автомобільних доріг загального користування в напрямку
до Польщі, міст, в яких відбуватимуться матчі чемпіонату,
Автономної Республіки Крим, а також за спеціальними туристичними
маршрутами;
будівництво, реконструкцію, ремонт залізниць у напрямку до
Польщі, Росії та Білорусі, міст, в яких відбуватимуться матчі
чемпіонату, Автономної Республіки Крим;
будівництво, реконструкцію, ремонт аеропортів у мм. Києві,
Львові, Дніпропетровську, Донецьку, Одесі, Харкові, Сімферополі;
будівництво нових і реконструкцію діючих більш як 330 готелів
та 60 студентських гуртожитків у мм. Києві, Львові,
Дніпропетроііську, Донецьку, Одесі, Харкові, Сімферополі та на
прилеглих до них територіях;
будівництво і реконструкцію у мм. Києві, Львові,
Дніпропетровську, Донецьку, Одесі, Харкові та на прилеглих до них
територіях, у населених пунктах за маршрутами руху учасників
чемпіонату і туристів, необхідної інфраструктури;
створення оптимальних умов для роботи засобів масової
інформації та репортерів, залучених до проведення чемпіонату на
основі найсучасніших інформаційно-телекомунікаційних технологій;
технічне переоснащення вітчизняних телерадіомовних компаній;
створення у мм. Києві, Львові, Дніпропетровську, Донецьку,
Одесі, Харкові, Сімферополі, на прилеглих до них територіях, у
населених пунктах за маршрутами руху учасників чемпіонату і
туристів належної інформаційної інфраструктури (у тому числі
доступу до Інтернет, системи GPS-орієнтування);
монтаж сучасних великих телеекранів у всіх обласних центрах
України, курортах, місцях масового відпочинку, фан-зонах;
створення у мм. Києві, Львові, Дніпропетровську, Донецьку,
Одесі, Харкові, Сімферополі при медичних університетах клінік, які
надаватимуть усі необхідні медичні послуги, забезпечивши найвищу
якість цих послуг та їх повну доступність;
забезпечення підготовки та перепідготовки у вищих навчальних
закладах мм. Києва, Львова, Дніпропетровська, Донецька, Одеси,
Харкова працівників правоохоронних органів, сфери обслуговування,
медичних працівників, стюардів і волонтерів, зокрема вивчення ними
двох-трьох іноземних мов;
проведення необхідних реставраційно-ремонтних робіт будівель
театрів, музеїв, національних заповідників, парків культури і
відпочинку у містах, в яких відбуватимуться матчі чемпіонату, у
містах і селах за маршрутами руху учасників змагань і туристів;
відкриття у зазначених містах художніх салонів, книгарень,
тимчасових ярмарків народних промислів для забезпечення туристів
творами українських митців;
розбудову туристичної інфраструктури на прилеглих до
зазначених міст територіях, розроблення спеціальних туристичних
маршрутів;
забезпечення випуску сувенірної продукції з національною
символікою і символікою зарубіжних країн, путівників, карт,
виконаних різними мовами, та їх продажу; створення у містах, в
яких відбуватимуться матчі чемпіонату, інформаційних центрів;
створення сучасних спортивно-тренувальних баз професійних
футбольних клубів;
підвищення рівня проведення чемпіонату України з футболу в
усіх лігах та забезпечення належної підготовки національної
збірної команди з футболу;
створення сучасної спортивно-тренувальної бази для підготовки
національної збірної команди з футболу;
утворення центру з надання кваліфікованої медичної допомоги
та здійснення контролю за підготовкою кандидатів у члени
національної збірної команди з футболу на базі Українського центру
спортивної медицини МОЗ України з відповідним
матеріально-технічним оснащенням та кадровим забезпеченням.
Очікувані результати виконання Програми,
визначення її ефективності
Виконання Програми дасть змогу:
забезпечити успішне проведення в Україні чемпіонату;
створити в Україні сучасну транспортну,
інформаційно-телекомунікаційну та соціальну інфраструктуру на
рівні європейських стандартів;
створити умови для інтенсивного розвитку вітчизняного
підприємництва в усіх галузях економіки та сферах суспільного
життя;
залучити інвестиції у сумі понад 18 млрд. доларів США;
збільшити на 2-3 мільйона кількість робочих місць, які мають
стати привабливими для громадян України, що зараз працюють за її
межами.
Оцінка фінансових, матеріально-технічних,
трудових ресурсів, необхідних для
виконання Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів, інвесторів, інших джерел.
Для виконання Програми необхідно 100-120 млрд. гривень, у
тому числі 13-15 млрд. гривень з державного бюджету.

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2007 р. N 502-р
ПЛАН
заходів на 2007 рік з підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
------------------------------------------------------------------ | Найменування заходу | Відповідальні | Строк | | | за виконання | виконання | |------------------------+-----------------------+---------------| |1. Розроблення і подання|Мінсім'ямолодьспорт, |1 вересня | |Кабінетові Міністрів |Мінекономіки | | |України проекту |за участю Федерації | | |Державної програми |футболу України | | |підготовки та | | | |проведення в Україні | | | |фінальної частини | | | |чемпіонату Європи | | | |2012 року з футболу, | | | |а також пропозицій | | | |щодо внесення змін до | | | |інших державних та | | | |галузевих програм | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |2. Утворення |Мінсім'ямолодьспорт, |липень | |регіональних і міських |Дніпропетровська, | | |організаційних комітетів|Донецька, Львівська, | | |з підготовки та |Одеська, Харківська, | | |проведення в Україні |Київська обласні, | | |фінальної частини |Київська міська | | |чемпіонату Європи |держадміністрації за | | |2012 року з футболу |участю | | | |Дніпропетровської, | | | |Донецької, Львівської, | | | |Одеської, Харківської | | | |міських рад і Федерації| | | |футболу України | | |------------------------+-----------------------+---------------| |3. Розроблення та | -"- |серпень | |затвердження | | | |регіональними і міськими| | | |організаційними | | | |комітетами з підготовки | | | |та проведення в Україні | | | |фінальної частини | | | |чемпіонату Європи | | | |2012 року з футболу | | | |відповідних планів | | | |заходів | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |4. Розроблення і |Мінекономіки, |листопад | |затвердження міських |Мінсім'ямолодьспорт, | | |програм з підготовки та |Дніпропетровська, | | |проведення в Україні |Донецька, Львівська, | | |фінальної частини |Одеська, Харківська, | | |чемпіонату Європи |Київська обласні, | | |2012 року з футболу, |Київська міська | | |які повинні |держадміністрації за | | |узгоджуватися з |участю Федерації | | |регіональними |футболу України | | |програмами | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |5. Розроблення і подання| | | |Кабінетові Міністрів | | | |України пропозицій щодо | | | |утворення: | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |у складі |Мінсім'ямолодьспорт, |липень | |Мінсім'ямолодьспорту, |Мінфін | | |інших заінтересованих | | | |центральних органів | | | |виконавчої влади | | | |самостійних структурних | | | |підрозділів з питань | | | |забезпечення підготовки | | | |та проведення в Україні | | | |фінальної частини | | | |чемпіонату Європи | | | |2012 року з футболу | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |у структурі |Мінсім'ямолодьспорт, |серпень | |Дніпропетровської, |Мінфін, | | |Донецької, Львівської, |Дніпропетровська, | | |Одеської, Харківської, |Донецька, Львівська, | | |Київської обласних та |Одеська, Харківська, | | |Київської міської |Київська обласні та | | |держадміністрацій, а |Київська міська | | |також органів |держадміністрації за | | |місцевого самоврядування|участю | | |м. Дніпропетровська, |Дніпропетровської, | | |Донецька, |Донецької, Львівської, | | |Львова, Одеси та Харкова|Одеської, Харківської | | |підрозділів з питань |міських рад | | |забезпечення | | | |підготовки та проведення| | | |в Україні фінальної | | | |частини чемпіонату | | | |Європи 2012 року з | | | |футболу | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |6. Покладення на одного |Мінсім'ямолодьспорт, |липень | |із заступників керівника|Дніпропетровська, | | |центрального та |Донецька, Львівська, | | |місцевого органу |Одеська, Харківська, | | |виконавчої влади, органу|Київська обласні та | | |місцевого самоврядування|Київська міська | | |функціональних |держадміністрації за | | |обов'язків щодо |участю | | |забезпечення |Дніпропетровської, | | |виконання завдань з |Донецької, Львівської, | | |підготовки та |Одеської, Харківської | | |проведення в Україні |міських рад | | |фінальної частини | | | |чемпіонату Європи | | | |2012 року з футболу | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |7. Розроблення і подання| | | |Кабінетові | | | |Міністрів України | | | |пропозицій щодо: | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |призначення представника|Мінсім'ямолодьспорт |серпень | |Кабінету Міністрів |за участю Федерації | | |України в УЄФА для |футболу України | | |координації дій з | | | |надання урядової | | | |підтримки у | | | |проведенні в Україні | | | |фінальної частини | | | |чемпіонату Європи | | | |2012 року з футболу | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |утворення міждержавної |Мінсім'ямолодьспорт, |серпень | |координаційної ради з |МЗС за участю | | |питань координації |Федерації футболу | | |дій України та Польщі |України | | |у ході підготовки та | | | |проведення фінальної | | | |частини чемпіонату | | | |Європи 2012 року з | | | |футболу | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |8. Організація та |Держкомтелерадіо, |липень | |проведення роботи з |Мінсім'ямолодьспорт | | |висвітлення в засобах |за участю Федерації | | |масової інформації ходу |футболу України | | |підготовки та проведення| | | |в Україні фінальної | | | |частини чемпіонату | | | |Європи 2012 року з | | | |футболу | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |9. Початок роботи із |Держкомтелерадіо, |вересень | |створення |Національна | | |документального |телекомпанія України, | | |телевізійного |Мінсім'ямолодьспорт | | |фільму про підготовку |за участю Федерації | | |України до |футболу України | | |проведення фінальної | | | |частини чемпіонату | | | |Європи 2012 року з | | | |футболу | | | ------------------------------------------------------------------on top