Document 4995-XI, previous version — Revision on January 1, 2004, on the basis - 1129-IV
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )


 
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
Про внесення змін і доповнень до Кримінального,
Кримінально-процесуального, Виправно-трудового кодексів
Української РСР і Кодексу Української РСР про
адміністративні правопорушення

 
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1987, N 50, ст. 1016 )
 
( Указ затверджено Законом УРСР N 5743-XI ( 5743-11 ) від 18.04.88 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст. 21 - набуває чинності 01.01.2004 )

 
     Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 12 жовтня 1987 року "Про внесення змін і доповнень до Основ виправно-трудового законодавства Союзу РСР і союзних республік", а також з метою дальшого вдосконалення законодавства Української РСР Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до законодавчих актів Української РСР такі зміни і доповнення:
 
( Стаття 1 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
 
     2. У Кримінально-процесуальному кодексі Української ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ):
 
     1) частину першу статті 112 після цифр "165 - 177" доповнити цифрами "183-4";
 
     2) статтю 342 доповнити частиною другою такого змісту:
 
     "При умовному засудженні до позбавлення волі з обов'язковим залученням засудженого до праці суд з урахуванням особи та обставин справи вправі звільнити засудженого з-під варти".
 
( Стаття 3 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 року )
 
     4. У Кодексі Української РСР про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1986 р., N 46, ст. 933; 1987 р., N 35, ст. 674):
 
     назву і текст статті 188 після слів "виправно-трудових установах" доповнити словами "слідчих ізоляторах".
 
     II. Цей Указ набирає чинності з 1 січня 1988 року.

 
        Голова Президії 
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 1 грудня 1987 р.
N 4995-XIon top