Document 498_094, valid, current version — Signing on February 9, 2006

               Протокол 
між Фондом державного майна України і Урядом
Республіки Молдова про правовий статус (право
власності) споруд Білгород-Дністровської
зрошувальної системи (с. Паланка, район
Штефан-Воде, Республіка Молдова)

Дата підписання: 09.02.2006 Дата набуття чинності: 09.02.2006
На виконання статті 2 Угоди між Урядом України та Урядом
Республіки Молдова про взаємне визнання прав і регулювання
відносин власності від 11.08.1994 ( 498_043 ) із змінами,
внесеними Протоколом між Кабінетом Міністрів України і Урядом
Республіки Молдова від 27.04.1999 року ( 498_044 ), Фонд
державного майна України і Агентство по приватизації при
Міністерстві економіки і торгівлі Республіки Молдова розглянули
надані відповідно до взаємно узгодженого Переліку документи про
визнання прав власності на споруди Білгород-Дністровської
зрошувальної системи (Республіка Молдова, район Штефан-Воде,
поблизу с. Паланка), що знаходяться на балансі
Білгород-Дністровського управління водного господарства Одеського
обласного виробничого управління по водному господарству, і
ВИРІШИЛИ:
1. Споруди Білгород-Дністровської зрошувальної системи:
- підвідний канал довжиною 4,85 км;
- рибозахисна споруда,
розташовані поблизу села Паланка, район Штефан-Воде,
Республіка Молдова (далі за текстом - споруди
Білгород-Дністровської зрошувальної системи), є власністю України.
2. Україна зобов'язується у двомісячний термін з дати набуття
чинності цим Протоколом оформити документи по використанню
земельної ділянки, на якій розташовані споруди
Білгород-Дністровської зрошувальної системи, відповідно до
законодавства Республіки Молдова.
3. Цей Протокол є підставою для реєстрації споруд
Білгород-Дністровської зрошувальної системи уповноваженими
органами відповідно до законодавства Республіки Молдова як
власність України.
4. Україна набуває права власності на споруди
Білгород-Дністровської зрошувальної системи з дати набуття
чинності цим Протоколом.
5. Цей Протокол набуває чинності з дати його підписання.
Здійснено в м. Кишиневі 9 лютого 2006 року у двох дійсних
примірниках, кожний українською, молдавською та російською мовами,
при цьому всі тексти мають однакову силу. У випадку розбіжностей у
тлумаченні статей, перевагу має текст російською мовою.
Від Фонду державного Від Уряду
майна України Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
В. Семенюк І. Додонon top