Document 4982-XI, current version — Approval on May 13, 1988, on the basis - 5743-XI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кодексу
Української РСР про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1987, N 49, ст. 1009 )
( Указ затверджено Законом УРСР
N 5743-XI ( 5743-11 ) від 18.04.88 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від
25 вересня 1987 року "Про внесення змін і доповнень до Указу
Президії Верховної Ради СРСР "Про відповідальність за потрави
посівів у колгоспах і радгоспах" та з метою дальшого
вдосконалення законодавства Української РСР про адміністративні
правопорушення Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Внести такі зміни і доповнення до Кодексу Української РСР про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р.,
N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27,
ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. 453,
ст. 454, N 35, ст. 674):
1. Статтю 104 викласти в такій редакції:
"Стаття 104. Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного
врожаю сільськогосподарських культур,
пошкодження насаджень колгоспів, радгоспів та
інших державних і громадських господарств
Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю
сільськогосподарських культур, що знаходиться у полі, пошкодження
насаджень колгоспів, радгоспів та інших державних і громадських
господарств худобою чи птицею -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі
двадцяти п'яти карбованців і на службових осіб - до п'ятдесяти
карбованців.
Повторна потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного
врожаю сільськогосподарських культур, що знаходиться у полі,
повторне пошкодження насаджень худобою чи птицею протягом року
після накладення штрафу за таке саме правопорушення -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до
п'ятдесяти карбованців і на службових осіб - до ста карбованців.
Проїзд по посівах або насадженнях на автомобілі, тракторі,
комбайні чи іншій машині -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі до десяти
карбованців.
Проїзд по посівах або насадженнях на гужовому транспорті -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі до п'яти
карбованців".
2. У частині першій статті 255:
абзац другий пункту 1 після цифр "51" доповнити словами і
цифрами "частина перша статті 59 (про правопорушення, вчинені в
межах санітарних зон джерел водопостачання), частина перша
статті 61, статті";
абзац третій пункту 1 виключити. У зв'язку з цим абзаци
четвертий-двадцять восьмий вважати відповідно абзацами
третім-двадцять сьомим;
доповнити частину після пункту 1 пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) службові особи, уповноважені на те виконавчими
комітетами місцевих Рад народних депутатів (статті 49, 50, 63-77,
частина друга статті 83, стаття 85 (крім порушень правил
полювання, рибальства і охорони рибних запасів), статті 87-89,
91, 104, стаття 105 (за порушення правил боротьби з бур'янами),
статті 106-1, 106-2, 153 і 212; статті 78-84 (крім порушень
санітарно-гігієнічних правил і норм по охороні атмосферного
повітря, а також правопорушень, зв'язаних з перевищенням
нормативів рівня шуму, утворюваного автомототранспортними засобами
під час роботи)".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 25 листопада 1987 р.
N 4982-XIon top