Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
Президія Верховної Ради УРСР; Decree on November 25, 19874981-XI
Document 4981-XI, previous version — Revision on September 1, 2001, on the basis - 2341-III
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1987, N 49, ст. 1008 )
( Указ затверджено Законом УРСР
N 5743-XI ( 5743-11 ) від 18.04.88 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
01.09.2001 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від
25 серпня 1987 року "Про заходи профілактики зараження вірусом
СНІД" Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Внести до законодавчих актів Української РСР такі доповнення:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
2. Встановити, що попереднє слідство в справах про злочини,
передбачені статтею 108-2 Кримінального кодексу Української РСР,
провадиться слідчими органів внутрішніх справ.
У зв'язку з цим частину другу статті 112
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1002-05 )
після цифр "108" доповнити цифрами "108-2".
3. Статтю 55 Закону Української РСР від 15 липня 1971 року
"Про охорону здоров'я" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р.,
додаток до N 29, ст. 245) доповнити словами "Спеціальні заходи
профілактики і лікування можуть застосовуватися і до інших
захворювань у випадках, встановлюваних Міністерством охорони
здоров'я СРСР".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 25 листопада 1987 р.
N 4981-XI



on top