Document 498-2010-п, valid, current version — Adoption on June 23, 2010
( Last event — Entry into force, gone July 2, 2010. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 червня 2010 р. N 498
Київ
Про порядок використання у 2010 році
коштів, передбачених у державному бюджеті
для фінансової підтримки преси

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Установити, що у 2010 році кошти, передбачені у державному
бюджеті ( 2154-17 ) за програмою "Фінансова підтримка преси",
використовуються відповідно до Порядку, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 р. N 535
( 535-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 22, ст. 895),
з урахуванням того, що:
закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок коштів
здійснюється в установленому законодавством порядку;
операції, пов'язані з використанням коштів, здійснюються
відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за
видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих
за рахунок коштів державного бюджету ( z0716-04 ), затвердженого
Державним казначейством;
одержувачі коштів надсилають щомісяця до 20 числа
Держкомтелерадіо інформацію про використання бюджетних коштів для
її узагальнення та подання до 30 числа Мінфіну відомостей в
розрізі одержувачів.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28on top