Document 4969-VI, valid, current version — Adoption on June 19, 2012
( Last event — Entry into force, gone July 12, 2012. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про акціонерні товариства"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 19-20, ст.176)

Верховна Рада України постановляє:

1. Абзац перший частини першої статті 23 Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50-51, ст. 384; із змінами, внесеними Законом України від 9 лютого 2012 року № 4382-VI) після слів "Нафтогаз України" доповнити словами "та публічного акціонерного товариства "Укргідроенерго".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
19 червня 2012 року
№ 4969-VI
on top