Документ 496/96-ВР, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.09.2001, основание - 2341-III

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )
Про внесення змін до статті 75 Кримінального кодексу
України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 52, ст. 307 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про біженців"
( Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 16, ст. 90 )
( 3818-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину третю статті 75 Кримінального кодексу України
( 2001-05 ) викласти в такій редакції: "Чинність цієї статті не поширюється на випадки прибуття в
Україну іноземців чи осіб без громадянства без установленого
документа або дозволу для використання права притулку відповідно
до Конституції України ( 254к/96-ВР ), а також з метою набуття
статусу біженця".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 листопада 1996 року
N 496/96-ВРвверх