Document 495-2018-п, valid, current version — Adoption on June 20, 2018
( Last event — Entry into force, gone June 26, 2018. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 червня 2018 р. № 495
Київ

Деякі питання діяльності публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”

Відповідно до Законів України “Про акціонерні товариства” та “Про управління об’єктами державної власності”, Статуту публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 735 “Питання публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

1) річний звіт публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” за 2017 рік, який включає консолідовану фінансову звітність зазначеного товариства разом з висновком незалежного аудитора товариства з обмеженою відповідальністю “Ернст енд Янг Аудиторські послуги”;

2) звіт правління публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” за 2017 рік;

3) розподіл чистого прибутку публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” за 2017 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються:

30 відсотків чистого прибутку у розмірі 33158700 гривень - на виплату дивідендів до державного бюджету;

70 відсотків чистого прибутку у розмірі 77370300 гривень - на покриття збитків минулих років.

Виплату дивідендів здійснити згідно з вимогами законодавства не пізніше 30 червня 2018 року.

2. Визнати роботу правління публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” в 2017 році задовільною.

3. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 139 “Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 23, ст. 794) викласти в такій редакції:

“Для приватного акціонерного товариства “Укргідроенерго”, публічних акціонерних товариств “Державний ощадний банк України” та “Українська залізниця” затвердити базовий норматив у розмірі 30 відсотків.”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 25
on top