Document 493/98, current version — Adoption on May 21, 1998

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких указів Президента України з питань державної реєстрації нормативно-правових актів

1. Внести до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року
N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативних актів
міністерств та інших органів державної виконавчої влади" такі
зміни:
1) частини першу і другу статті 2 замінити частиною такого
змісту:
"2. Державну реєстрацію здійснюють:
нормативно-правових актів міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, органів господарського управління
та контролю - Міністерство юстиції України;
нормативно-правових актів міністерств і республіканських
комітетів Автономної Республіки Крим - Головне управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим;
нормативно-правових актів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь,
відділів, інших підрозділів, а також місцевих органів
господарського управління та контролю - обласні, Київське та
Севастопольське міські управління юстиції;
нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві
та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів,
інших підрозділів - районні, районні у містах Києві та Севастополі
управління юстиції".
У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно
частинами другою і третьою;
2) у назві та тексті Указу слова "нормативні акти" замінити
словами "нормативно-правові акти" у відповідних відмінках, а слова
"державної виконавчої" - словом "виконавчої".
2. У статтях 2 і 3 Указу Президента України від 18 травня
1994 року N 236 ( 236/94 ) "Про управління юстиції Міністерства
юстиції України" слова "управління юстиції в Криму Міністерства
юстиції України" замінити словами "управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим".
3. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 2 Указу
Президента України від 14 лютого 1997 року N 142 ( 142/97 ) "Про
Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку".
4. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у
відповідність з цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 травня 1998 року
N 493/98on top