Document 492-V, valid, current version — Adoption on December 19, 2006
( Last event — Entry into force, gone December 31, 2006. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про загальну структуру і чисельність Управління
державної охорони України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 9, ст.80 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 2 Закону України "Про загальну структуру і
чисельність Управління державної охорони України" ( 3106-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 2-3, ст. 50)
викласти в такій редакції:
"Стаття 2. Затвердити загальну чисельність Управління
державної охорони України у кількості до 2993 осіб, у тому числі
2912 військовослужбовців".
2. Цей Закон набирає чинності з 31 грудня 2006 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 грудня 2006 року
N 492-Von top