Document 4913-VI, invalid, current version — Loss of force on April 20, 2014, on the basis - 1197-VII

ЗАКОН УКРАЇНИ

{Закон втратив чинність на підставі Закону № 1197-VII від 10.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.883}

Про внесення зміни до Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо сфери застосування цього Закону

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 18, ст.165)

Верховна Рада України постановляє:

1. Статтю 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471 із наступними змінами) доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Дія цього Закону не поширюється на закупівлі товарів, робіт і послуг, які здійснюються підприємствами оборонно-промислового комплексу, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
7 червня 2012 року
№ 4913-VI
on top