Document 491-VIII, valid, current version — Adoption on June 2, 2015
( Last event — Entry into force, gone July 2, 2015. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 91 Бюджетного кодексу України щодо співфінансування ремонту доріг державного значення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 30, ст.288)

Верховна Рада України постановляє:

1. Підпункт "в" пункту 10 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) доповнити словами "а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах)".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 червня 2015 року
№ 491-VIII
on top