Document 49-93, invalid, current version — Loss of force on January 11, 2001, on the basis - 2210-III

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
( Декрет втратив чинність на підставі Закону
N 2210-III ( 2210-14 ) від 11.01.2001, ВВР, 2001, N 12, ст.64 )
Про внесення змін до Закону України "Про обмеження
монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції у підприємницькій діяльності"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 27, ст.291 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст. 90 )
З метою забезпечення більш ефективного визначення
монопольного становища підприємців на ринку товару Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про обмеження монополізму та
недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій
діяльності" ( 2132-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992
р., N 21, ст. 296) такі зміни:
( Пункт "а" статті 1 втратив чинність на підставі Закону
N 82/95-ВР від 02.03.95 )
б) зупинити дію статті 3.
2. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
м. Київ, 12 травня 1993 року
N 49-93
Опубліковано: "Урядовий кур'єр", 27.05.93on top