Document 486-2008-п, invalid, current version — Loss of force on March 27, 2013, on the basis - 188-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 травня 2008 р. N 486
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 188 ( 188-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про затвердження нових зразків марок акцизного податку для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного
та імпортного виробництва і внесення змін
до деяких постанов Кабінету Міністрів України
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 665 ( 665-2011-п ) від 22.06.2011 }

{ Додатково див. Постанову Окружного адміністративного
суду міста Києва
N 2а-8612/09/2670 ( v8612805-09 ) від 12.11.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1251 ( 1251-2010-п ) від 27.12.2010
N 665 ( 665-2011-п ) від 22.06.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити нові зразки марок акцизного податку для
алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного та імпортного
виробництва ( 486а-2008-п ), що додаються. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 665
( 665-2011-п ) від 22.06.2011 }
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2008 р. N 486
ЗРАЗКИ
марок акцизного податку для алкогольних напоїв
вітчизняного та імпортного виробництва

Для напоїв вітчизняного виробництва
( 486а-2008-п )
Для напоїв імпортного виробництва
( 486а-2008-п )
{ Назва зразків із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 665
( 665-2011-п ) від 22.06.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2008 р. N 486
ЗРАЗКИ
марок акцизного податку для тютюнових виробів
вітчизняного та імпортного виробництва

Для виробів вітчизняного виробництва
( 486а-2008-п )
Для виробів імпортного виробництва
( 486а-2008-п )
{ Назва зразків із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 665
( 665-2011-п ) від 22.06.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2008 р. N 486
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У технічному описі марок акцизного збору для маркування
алкогольних напоїв та тютюнових виробів вітчизняного та імпортного
виробництва, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 28 травня 2003 р. N 822-8 "Про затвердження зразків марок
акцизного збору для маркування алкогольних напоїв та тютюнових
виробів вітчизняного та імпортного виробництва", - із змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня
2005 р. N 296 ( 296-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 16, ст. 837):
1) абзаци другий - четвертий пункту 4 замінити абзацами
такого змісту:
"марки акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного
виробництва (далі - марки АВ) - зелену;
марки акцизного збору для алкогольних напоїв імпортного
виробництва (далі - марки АІ) - фіолетову.";
2) пункти 4-1 і 5 виключити;
3) у пункті 7:
абзац перший викласти в такій редакції:
"7. На марках АВ та АІ надруковано по дві антисканерні
сітки.";
в абзаці другому слово і цифру "(додаток 2)" виключити;
абзаци четвертий і дев'ятий виключити;
в абзацах сьомому і одинадцятому слово і цифру "(додаток 3)"
виключити;
4) пункт 8 викласти в такій редакції:
"8. Фарбою чорного кольору на всіх марках надруковано такі
реквізити:
назва "АКЦИЗНА МАРКА" (двічі) та абревіатура, що позначає вид
марки, "АВ" та "АІ" - фарбою із захисними властивостями;
індекс регіону України, що відповідає місцезнаходженню
виробника продукції, позначений двома цифрами;
серія із чотирьох літер;
рік (дві цифри) та місяць (дві цифри) виготовлення марки;
сума сплаченого акцизного збору за одиницю маркованої
продукції, що проставляється відповідно до поданої ДПА інформації
з урахуванням діючих ставок акцизного збору, міцності продукції та
місткості тари.";
5) пункт 10 викласти в такій редакції:
"10. Захисними термохромними фарбами з правої сторони марок
надруковано орнаментальний рисунок:
у марках АВ - термохромною фарбою зеленого кольору, яка
набуває під дією ультрафіолетового проміння з довжиною хвилі
365 нанометрів зеленого свічення, а при нагріванні вище
35 - 40 град. C змінює колір на жовтий;
у марках АІ - термохромною фарбою рожевого кольору, яка
набуває під дією ультрафіолетового проміння з довжиною хвилі
365 нанометрів світло-рожевого свічення, а при нагріванні вище
35 - 40 град. C зменшує насиченість.";
6) в абзаці першому пункту 12 слово і цифру "(додаток 4)"
виключити;
7) абзаци другий і третій пункту 14 викласти в такій
редакції:
"у марках ТВ - термохромною фарбою зеленого кольору, яка
набуває під дією ультрафіолетового проміння з довжиною хвилі
365 нанометрів зеленого свічення, а при нагріванні вище
35 - 40 град. C змінює колір на жовтий;
у марках ТІ - термохромною фарбою рожевого кольору, яка
набуває під дією ультрафіолетового проміння з довжиною хвилі
365 нанометрів світло-рожевого свічення, а при нагріванні вище
35 - 40 град. C зменшує насиченість.";
8) пункт 15 викласти в такій редакції:
"15. Для захисту всіх видів марок використовується
голографічний захисний елемент "УКРАКЦИЗ 2".";
9) у тексті технічного опису абревіатуру "ЛГП" замінити
абревіатурою "АВ";
10) додатки 2 і 3 до пункту 7, додаток 4 до пункту 12 та
додаток 5 до пункту 15 технічного опису виключити.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1251
( 1251-2010-п ) від 27.12.2010 }

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 березня
2008 р. N 179 ( 179-2008-п ) "Про запровадження марок акцизного
збору нового зразка для алкогольних напоїв" (Офіційний вісник
України, 2008 р., N 21, ст. 594):
1) доповнити назву постанови ( 179-2008-п ) словами "та
тютюнових виробів";
2) доповнити пункт 1 після слів "маркованої продукції"
словами ", та марки акцизного збору нового зразка для тютюнових
виробів";
3) доповнити абзаци другий і третій пункту 3 після слів
"алкогольні напої" у всіх відмінках словами "та тютюнові вироби" у
відповідному відмінку;
4) у пункті 5:
доповнити абзаци другий і третій після слів "алкогольних
напоїв" словами "та тютюнових виробів";
в останньому абзаці цифри і слова "1 вересня 2008 р."
замінити цифрами і словами "1 жовтня 2008 р.", а слова ", для
маркування яких вони були придбані" - словами "і марок акцизного
збору нового зразка для тютюнових виробів, для маркування яких
такі марки були придбані";
5) абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:
"забезпечити до 20 вересня 2008 р. виготовлення та доставку
державним спеціалізованим підприємством Міністерства фінансів
Державній податковій адміністрації марок акцизного збору нового
зразка для алкогольних напоїв та тютюнових виробів згідно з
окремою рознарядкою;";
6) у тексті постанови слово "липня" замінити словом "серпня",
а слово "серпня" - словом "вересня".on top