Document 486-VIII, valid, current version — Adoption on June 2, 2015
( Last event — Entry into force, gone July 2, 2015. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 67-2 Бюджетного кодексу України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 30, ст.286)

Верховна Рада України постановляє:

I. Частину першу статті 67-2 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) доповнити словами "або військово-цивільними адміністраціями відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" у разі їх утворення".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 червня 2015 року
№ 486-VIII
on top