Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" щодо визначення розподілу повноважень

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 17, ст.147)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2011 p., № 9, ст. 58, № 38, ст. 384; 2012 p., № 7, ст. 53) такі зміни:

в абзаці першому частини першої статті 43 слова "згідно з розподілом повноважень" замінити словами "згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень";

у частині третій статті 51:

слова "місцевими державними адміністраціями" замінити словами "державними колегіальними органами, місцевими державними адміністраціями";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Проекти актів Кабінету Міністрів України можуть також вноситися в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України Прем’єр-міністром України та Першим віце-прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-міністрами України в разі, якщо вони не очолюють міністерство".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
24 травня 2012 року
№ 4850-VIPublications of document