Document 482/95-ВР, current version — Revision on September 12, 1996, on the basis - 362/96-ВР

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про державне регулювання виробництва і торгівлі
спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними
напоями та тютюновими виробами"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 46, ст.346 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР
N 32/96-ВР від 06.02.96, ВВР, 1996, N 8, ст.35
N 362/96-ВР від 12.09.96, ВВР, 1996, N 45, ст.233 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Закон України "Про державне регулювання виробництва і
торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними
напоями та тютюновими виробами" ( 481/95-ВР ) ввести в дію з дня
його опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із
Законом України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі
спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та
тютюновими виробами" інші акти законодавства України
застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України в місячний термін: - розробити і затвердити порядок визначення норм виробничих
втрат і виходу спирту етилового, коньячного, плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів для суб'єктів
підприємницької діяльності; - вирішити питання про збільшення штатної чисельності
працівників Державного комітету України по стандартизації,
метрології та сертифікації для проведення роботи по атестації
виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів, сертифікації їх продукції та
виділення коштів на придбання необхідного для цього обладнання; - розробити і затвердити порядок оформлення і видачі патентів
на роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами; - подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін
до законодавства з метою надання можливості сплати акцизного збору
на спирт етиловий, коньячний і плодовий, виготовлений з
давальницької сировини, шляхом видачі замовником векселя державній
податковій інспекції; - подати Верховній Раді України пропозиції щодо приведення
законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про
державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим,
коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"
та привести рішення Уряду у відповідність з цим Законом, а також
забезпечити перегляд та скасування міністерствами і відомствами їх
нормативних актів, що суперечать зазначеному Закону.
4. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін
забезпечити проведення: - перереєстрації ліцензій, виданих на виробництво спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, з утриманням плати за ліцензії відповідно до цього
Закону; - перереєстрації дозволів, виданих на імпорт, експорт, оптову
торгівлю спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними
напоями та тютюновими виробами, а також видачі патентів на
роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами з
утриманням плати за ліцензії (патенти) відповідно до цього Закону.
5. Сертифікати на право здійснення суб'єктами підприємницької
діяльності експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі
спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та
тютюновими виробами, які були видані до введення в дію цього
Закону на виконання указів Президента України з цього питання,
дійсні протягом терміну їх дії.
( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови ВР
N 362/96-ВР від 12.09.96 )
( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови ВР
N 362/96-ВР від 12.09.96 )

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 19 грудня 1995 року
N 482/95-ВРon top