Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 16.06.2005482
Документ 482-2005-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 26.08.2015, основание - 609-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 червня 2005 р. N 482
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 609 ( 609-2015-п ) від 05.08.2015 }
Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Міністерству промислової політики разом з Державним
комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва внести
у місячний строк на розгляд Кабінету Міністрів України ліцензійні
умови провадження господарської діяльності у сфері розроблення,
виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації
озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до
неї.
3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України
"Про внесення змін до деяких законів України (щодо розроблення,
виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації
озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до
неї)" ( 2340-15 ).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2005 р. N 482
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У графі "Вид господарської діяльності" переліку органів
ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п ) (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 46, ст. 2001; 2004 р., N 46, ст. 3046;
2005 р., N 18, ст. 950):
1) абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:
"виробництво та ремонт вогнепальної зброї
невійськового призначення і боєприпасів до
неї, холодної зброї, пневматичної зброї
калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю
польоту кулі понад 100 метрів на секунду,
торгівля вогнепальною зброєю невійськового
призначення та боєприпасами до неї,
холодною зброєю, пневматичною зброєю
калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю
польоту кулі понад 100 метрів на секунду";
2) пункт 14 доповнити абзацом такого змісту:
"розроблення, виготовлення, реалізація,
ремонт, модернізація та утилізація
озброєння, військової техніки, військової
зброї і боєприпасів до неї ".
2. У переліку документів, які додаються до заяви про видачу
ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. N 756
( 756-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 27, ст. 1212;
2005 р., N 20, ст. 1063):
1) пункт 2 графи "Вид господарської діяльності" викласти у
такій редакції:
"2. Виробництво та ремонт вогнепальної
зброї невійськового призначення і
боєприпасів до неї, холодної зброї,
пневматичної зброї калібру понад
4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі
понад 100 метрів на секунду, торгівля
вогнепальною зброєю невійськового
призначення та боєприпасами до неї,
холодною зброєю, пневматичною зброєю
калібру понад 4,5 міліметра і
швидкістю польоту кулі понад
100 метрів на секунду";
2) доповнити перелік пунктом 68 такого змісту:
"68. Розроблення, виготовлення, засвідчена в установленому порядку копія довідки реалізація, ремонт, модернізація та про внесення до єдиного державного реєстру утилізація озброєння, військової підприємств та організацій України техніки, військової зброї і
боєприпасів до неї засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про державну реєстрацію
засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним приміщення, де буде провадитися відповідний вид господарської діяльності
засвідчена в установленому порядку копія дозволу на провадження відповідного виду господарської діяльності, пов'язаної з державною таємницею (у разі використання інформації, яка належить до державної таємниці)
засвідчена в установленому порядку копія відповідного дозволу (висновку) на початок (продовження) виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а також про проходження працівниками, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, відповідного навчання".вверх