Document 481/96-ВР, first version — Adoption on November 12, 1996
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про поставки продукції для державних потреб"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 52, ст. 301 )
 
     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про поставки продукції для державних потреб" ( 493/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 3, ст.9) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:
 
     1. Частину другу статті 12 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168) викласти у такій редакції:
 
     "У разі поставок підприємцем товарів, виконання робіт, надання послуг для задоволення державних потреб держава сприяє забезпеченню його матеріально-технічними та іншими ресурсами".
 
     2. У статті 14 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст.252):
 
     частини другу і третю викласти в такій редакції:
 
     "Продукція підприємств (об'єднань) і організацій, громадських організацій інвалідів, номенклатуру та обсяги виробництва якої погоджено з державними замовниками, включається до державного замовлення.
 
     Об'єкти капітального будівництва, які зводяться за рахунок коштів громадських організацій інвалідів, у заявленому обсязі включаються до державного замовлення";
 
     доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
     "Держава сприяє забезпеченню матеріально-технічними та іншими ресурсами виконання державних замовлень, зазначених у частинах другій та третій цієї статті".
 
     3. Визнати таким, що втратив чинність, абзац третій статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 22 січня 1993 року N 14-93 "Про державний контракт і державне замовлення на 1993 рік" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.119).
 
     4. У Законі України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст.272):
 
     пункт 3 статті 21 викласти в такій редакції:
 
     "Порядок поставки продукції для державних потреб визначається законодавством України";
 
     абзаци другий і третій пункту 1 статті 22 визнати такими, що втратили чинність.

 
 Президент України                  Л.КУЧМА 
м. Київ, 12 листопада 1996 року
N 481/96-ВРon top