Document 481/96-ВР, first version — Adoption on November 12, 1996
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про поставки продукції для державних потреб"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 52, ст. 301 )
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про поставки продукції
для державних потреб" ( 493/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 3, ст.9) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:
1. Частину другу статті 12 Закону України "Про
підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1991 р., N 14, ст.168) викласти у такій редакції:
"У разі поставок підприємцем товарів, виконання робіт,
надання послуг для задоволення державних потреб держава сприяє
забезпеченню його матеріально-технічними та іншими ресурсами".
2. У статті 14 Закону України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст.252):
частини другу і третю викласти в такій редакції:
"Продукція підприємств (об'єднань) і організацій, громадських
організацій інвалідів, номенклатуру та обсяги виробництва якої
погоджено з державними замовниками, включається до державного
замовлення.
Об'єкти капітального будівництва, які зводяться за рахунок
коштів громадських організацій інвалідів, у заявленому обсязі
включаються до державного замовлення";
доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
"Держава сприяє забезпеченню матеріально-технічними та іншими
ресурсами виконання державних замовлень, зазначених у частинах
другій та третій цієї статті".
3. Визнати таким, що втратив чинність, абзац третій статті 6
Декрету Кабінету Міністрів України від 22 січня 1993 року N 14-93
"Про державний контракт і державне замовлення на 1993 рік"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.119).
4. У Законі України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст.272):
пункт 3 статті 21 викласти в такій редакції:
"Порядок поставки продукції для державних потреб визначається
законодавством України";
абзаци другий і третій пункту 1 статті 22 визнати такими, що
втратили чинність.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 листопада 1996 року
N 481/96-ВРon top