Document 481/96-ВР, valid, current version — Revision on January 1, 2004, on the basis - 436-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про поставки продукції для державних потреб"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 52, ст. 301 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про поставки продукції
для державних потреб" ( 493/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 3, ст.9) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:
( Пункт 1 втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі
Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )
2. У статті 14 Закону України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст.252):
частини другу і третю викласти в такій редакції:
"Продукція підприємств (об'єднань) і організацій, громадських
організацій інвалідів, номенклатуру та обсяги виробництва якої
погоджено з державними замовниками, включається до державного
замовлення.
Об'єкти капітального будівництва, які зводяться за рахунок
коштів громадських організацій інвалідів, у заявленому обсязі
включаються до державного замовлення";
доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
"Держава сприяє забезпеченню матеріально-технічними та іншими
ресурсами виконання державних замовлень, зазначених у частинах
другій та третій цієї статті".
3. Визнати таким, що втратив чинність, абзац третій статті 6
Декрету Кабінету Міністрів України від 22 січня 1993 року N 14-93
"Про державний контракт і державне замовлення на 1993 рік"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.119).
( Пункт 4 втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі
Закону N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 листопада 1996 року
N 481/96-ВРon top