Document 48-93, previous version — Revision on March 7, 1996, on the basis - 68/96-ВР
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про порядок використання прибутку державних
підприємств, установ і організацій

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 27, ст.290 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 68/96-ВР від 23.02.96, ВВР, 1996, N 11, ст.54 )

З метою забезпечення інвестиційної діяльності суб'єктів
господарської діяльності державної власності, створення умов для
технічного переобладнання, освоєння нових технологій, здійснення
природоохоронних заходів і нового будівництва Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що державні підприємства, установи й
організації після сплати обов'язкових платежів провадять
відрахування від прибутку, що залишається в їхньому
розпорядженні, на технічне переобладнання виробництва, освоєння
нових технологій, здійснення природоохоронних заходів і нового
будівництва та на поповнення власних оборотних коштів за
нормативами, встановленими органами, які виконують функції з
управління майном, що перебуває у державній власності. ( Стаття 1
із змінами, внесеними згідно із Законом N 68/96-ВР від 23.02.96 )
2. Органам, які виконують функції з управління майном, що
перебуває у державній власності, визначити у двотижневий термін
нормативи відрахувань від прибутку державних підприємств, установ
і організацій на цілі, визначені у статті 1 цього Декрету, в
розмірах не менш як 30 відсотків і не більш як 80 відсотків суми
прибутку, що залишається в розпорядженні державних підприємств,
установ і організацій після сплати ними обов'язкових платежів. 3. Нормативи відрахувань від прибутку державних підприємств,
установ і організацій, які спрямовуються на поповнення власних
оборотних коштів, до 1 січня 1997 року повинні становити не менше
10 відсотків суми прибутку, що залишається у розпорядженні
державних підприємств, установ і організацій після сплати ними
обов'язкових платежів. ( Декрет доповнено статтею 3 згідно із
Законом N 68/96-ВР від 23.02.96 ) 4. Установити, що державні підприємства до 1 січня 1997 року
в першочерговому порядку спрямовують 10 відсотків балансового
прибутку на поповнення власних оборотних коштів. Прибуток,
спрямований на цю мету у визначених межах, звільняється від
оподаткування.( Декрет доповнено статтею 4 згідно із Законом
N 68/96-ВР від 23.02.96 ) 5. У статті 18 Закону України "Про підприємства в Україні"
( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст.272;
Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 655): абзац другий пункту 1 після слів "згідно з статутом
підприємства" доповнити словами "та чинним законодавством"; пункт 2 після слів "здійснюється через" доповнити словами
"установлені нормативи".
6. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
м. Київ, 10 травня 1993 року
N 48-93
Опубліковано: "Урядовий кур'єр", 22 травня 1993 рокуon top