Document 478/95-ВР, valid, current version — Coming into effect on January 1, 1996, on the basis - 479/95-ВР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень до Закону України "Про основні
засади соціального захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 45, ст.339 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 479/95-ВР від 15.12.95, ВВР, 1995, N 45, ст.340 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про основні засади соціального
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"
( 3721-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 4,
ст. 18) такі доповнення:
1. Статтю 6 доповнити частиною другою такого змісту:
"Ветеранами праці визнаються також: а) громадяни, яким призначені пенсії на пільгових умовах: за списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і
показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими
і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий
день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах - за
наявності загального трудового стажу у жінок - 25 років і у
чоловіків - 30 років; за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і
показників з шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в
яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових
умовах - за наявності загального трудового стажу у жінок - 30
років і у чоловіків - 35 років; відповідно до пунктів "в" - "з" статті 13 та статті 52 Закону
України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) - за наявності
загального трудового стажу у жінок - 30 років і у чоловіків - 35
років; відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про
пенсійне забезпечення" - за наявності загального трудового стажу у
жінок - 25 років і у чоловіків - 30 років; б) пенсіонери, нагороджені медаллю "Ветеран праці" за
законодавством колишнього Союзу РСР; в) інваліди I і II груп, які одержують пенсії по
інвалідності, якщо вони мають загальний трудовий стаж не менше 15
років".
2. Пункт 18 статті 9 доповнити словами "(за наявності
особистого автотранспорту)".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 грудня 1995 року
N 478/95-ВРon top