Document 4779-VI, valid, current version — Adoption on May 17, 2012
( Last event — Entry into force, gone June 15, 2012. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Закону України "Про доступ до судових рішень" щодо усунення прогалин, які перешкоджають доступу до інформації стосовно судових рішень

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 15, ст.103)

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину третю статті 7 Закону України "Про доступ до судових рішень" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 15, ст. 128; 2009 р., № 38, ст. 535) доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) імена сторін у справі, що розглядалася міжнародною судовою чи іншою міжнародною установою, на рішення якої міститься посилання в тексті судового рішення".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
17 травня 2012 року
№ 4779-VI
on top