Document 4766-VI, valid, current version — Adoption on May 17, 2012
( Last event — Entry into force, gone June 13, 2012. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо майна, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 15, ст.100)

Верховна Рада України  постановляє:

1. Внести до Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст. 135) такі зміни:

1) частину першу статті 57 доповнити пунктами 4 і 5 такого змісту:

"4) житло, набуте нею, ним за час шлюбу внаслідок його приватизації відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду";

5) земельна ділянка, набута нею, ним за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала у її, його користуванні, або одержана внаслідок приватизації земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, або одержана із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених Земельним кодексом України";

2) частину п’яту статті 61 виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем  його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
17 травня 2012 року
№ 4766-VI
on top