Document 472-2004-п, valid, current version — Revision on October 14, 2005, on the basis - 1020-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 квітня 2004 р. N 472
Київ
Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1020 ( 1020-2005-п ) від 14.10.2005 )

Відповідно до Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р.
N 1310 ( 1310-98-п ) "Про порядок оскарження центральними органами
виконавчої влади, головами місцевих державних адміністрацій рішень
Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 33,
ст. 1256);
постанову Кабінету Міністрів України від 31 липня 2000 р.
N 1182 ( 1182-2000-п ) "Про затвердження Положення про порядок
підготовки проектів регуляторних актів" (Офіційний вісник України,
2000 р., N 31, ст. 1310);
пункт перший постанови Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2000 р. N 1221 ( 1221-2000-п ) "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1310
та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету
Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 32,
ст. 1362).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 472
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів
господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи
й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня
1992 р. N 731 ( 731-92-п ) (ЗП України, 1993 р., N 1-2, ст. 28;
1994 р., N 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., N 42,
ст. 1551; 2002 р., N 20, ст. 986):
1) пункт 9 доповнити новим підпунктом "г" такого змісту:
"г) завірена копія рішення Держпідприємництва чи його
територіального органу про погодження проекту регуляторного акта
або копія рішення Урядового комітету економічного розвитку та з
питань європейської інтеграції чи завірена копія рішення
апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного
розробника проекту регуляторного акта щодо відмови у погодженні
проекту регуляторного акта (для регуляторних актів)".
У зв'язку з цим підпункт "г" вважати підпунктом "ґ";
2) пункт 17 доповнити новим підпунктом "в" такого змісту:
"в) одержанням повідомлення від Держпідприємництва або його
територіального органу про виявлення будь-якої обставини,
визначеної у частині першій статті 25 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ).
У зв'язку з цим підпункт "в" вважати підпунктом "г".
2. У Типовому регламенті місцевої державної адміністрації,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня
1999 р. N 2263 ( 2263-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 50, ст. 2456; 2002 р., N 12, ст. 598):
1) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
"Планування діяльності місцевої державної адміністрації з
підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням
статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 );
2) доповнити Типовий регламент пунктом 23-1 такого змісту:
"23-1. Головний розробник разом з проектом розпорядження, яке
є регуляторним актом, також подає:
копію рішення територіального органу Держпідприємництва про
його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії
про задоволення скарги головного розробника щодо відмови
зазначеного органу в погодженні проекту цього акта;
висновок про результати аналізу впливу регуляторного акта;
копію повідомлення про оприлюднення цього проекту";
3) останній абзац пункту 51-2 викласти у такій редакції:
"Проект розпорядження, яке є регуляторним актом,
оприлюднюється згідно із статтями 9 і 20 Закону України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ).

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1020
( 1020-2005-п ) від 14.10.2005 )on top